Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 med flera - Ta del av information

Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2öppnas i nytt fönster - Ta del av informationöppnas i nytt fönster


Samråd

Just nu är inga planer ute på samråd.


Bearbetning inför granskning

Detaljplan för Kumla 9:401 - Ta del av information och handlingarGranskning

Just nu är inga planer ute på granskning.


Bearbetning inför antagande

Detaljplan för Idrottsparken, etapp 1 - Ta del av information och handlingar


Antagna detaljplaner


Överklagade detaljplaner