Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 med flera - Ta del av information

Samråd

 

Bearbetning inför granskning

 

Granskning

Detaljplan för Idrottsparken förskola

Bearbetning inför antagande

Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2 Öppnas i nytt fönster.

Antagna detaljplaner

Detaljplan för Ejdern 9 m.fl. Öppnas i nytt fönster.

Överklagade detaljplaner