Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset

 

Uppdrag att ta fram detaljplan

Fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 m.fl. - Bostäder i östra Åbytorp

Gröna Sörby, etapp 2öppnas i nytt fönster - Bostäder och aktivitetsfält

 

Samråd

Idrottsparken, etapp 1- Bostäder


Bearbetning inför granskning

Kumla 9:401 – Bostäder i norra Kumlaby


Granskning

Just nu är inga planer ute på granskning.


Bearbetning inför antagande


Antagna detaljplaner

Del av Långgälla 1:6

Upphävande av del av detaljplan för Kvarntorps industriområde

Överklagade detaljplaner


Det gröna Sörby

Planarbetet kring det nya området Det gröna Sörby pågår. Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft den 21 november 2019 och nu pågår planarbetet med etapp 2, du kan följa arbetet häröppnas i nytt fönster.