Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 med flera - Ta del av information


Samråd

Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2öppnas i nytt fönster


Bearbetning inför granskning


Granskning

Just nu är inga planer ute på granskning.


Bearbetning inför antagandeAntagna detaljplaner


Överklagade detaljplaner