Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 med flera - Ta del av information

Samråd

Ändring av Södra Via 2:18 m.fl., Via industriområde

Detaljplan för ÅLSTA 1:8 m.fl., Kvarntorpsrondellen


Bearbetning inför granskning

 

Granskning

Bearbetning inför antagande

Detaljplan för Idrottsparken förskola

Antagna detaljplaner

Detaljplan för Ejdern 9 m.fl. Öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2 Öppnas i nytt fönster.

Upphävande av detaljplan för del av "byggnadsplan för del av Sannahed" (18-KUM-1303) samt del av "byggnadsplan för del av området fältet" (18-KUM-1796), Sannahed, Kumla kommun, Örebro län Öppnas i nytt fönster.

 

Överklagade detaljplaner