Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 med flera - Ta del av information

Samråd

Willéngården 1 - Norrgårdens förskola

Bearbetning inför granskning

Detaljplan för Idrottsparken förskola

Granskning

Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2 Öppnas i nytt fönster.


Bearbetning inför antagande

Detaljplan för Kvarteret Orren


Antagna detaljplaner


Överklagade detaljplaner