Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset

 

Uppdrag att ta fram detaljplan

Fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 m.fl. - Bostäder i östra Åbytorp


Samråd


Bearbetning inför granskning

Kumla 9:401 – Bostäder i norra Kumlaby

Granskning

 

Bearbetning inför antagande

Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1 - Utbyggnad av verksamhet i Kvarntorp

Älvesta Bostäder i västra Hällabrottet

Upphävande av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m flöppnas i nytt fönster - Berörda områden är vägkorset Rv 51/Brånstavägen/Ekebygatan och vägkorset Rv 51/Nävestagatan

Gröna Sörby etapp 1 - del av den nya stadsdelen i västra Kumla

 

Antagna detaljplaner

Ekeby Prästgård 1:7 - Bostäder vid kyrkan i Ekeby

  

Det gröna Sörby

Planarbetet kring det nya området Det gröna Sörby är igång. Arbetet är i ett första stadie och du kan följa arbetet häröppnas i nytt fönster.