Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 m.fl. - Bostäder i östra Åbytorp

Gröna Sörby, etapp 2öppnas i nytt fönster - Bostäder och aktivitetsfält

Idrottsparken, etapp 1- Bostäder


Samråd

Just nu är inga planer ute på samråd.


Bearbetning inför granskning

Kumla 9:401 – Bostäder i norra Kumlaby

Granskning

Del av Långgälla 1:6

Upphävande av del av detaljplan för Kvarntorps industriområde


Bearbetning inför antagande


Antagna detaljplaner


Överklagade detaljplaner

Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1 - Utbyggnad av verksamhet i Kvarntorp


Det gröna Sörby

Planarbetet kring det nya området Det gröna Sörby pågår. Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft den 21 november 2019 och nu pågår planarbetet med etapp 2, du kan följa arbetet häröppnas i nytt fönster.