Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 m.fl. - Bostäder i östra Åbytorp


Samråd

Just nu är inga planer ute på samråd.


Bearbetning inför granskning

Kumla 9:401 – Bostäder i norra Kumlaby

Granskning

 Just nu är inga planer ute på granskning.


Bearbetning inför antagande


Antagna detaljplaner


Överklagade detaljplaner

Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1 - Utbyggnad av verksamhet i Kvarntorp

Ekeby Prästgård 1:7 - Bostäder vid kyrkan i Ekeby


Det gröna Sörby

Planarbetet kring det nya området Det gröna Sörby är igång. Arbetet är i ett första stadie och du kan följa arbetet häröppnas i nytt fönster.