Pågående planarbete

Här kan du ta del av de detaljplaner som är under arbete och du kan se vilken fas arbetet är i.

När detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Synpunkter ska lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutom här på hemsidan finns planerna på:

  • Biblioteket, Parkgatan 14
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset


Uppdrag att ta fram detaljplan

Detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27 med flera - Ta del av information

Samråd


Bearbetning inför granskning

Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2öppnas i nytt fönster

Granskning

Detaljplan för Kvarteret Orren


Bearbetning inför antagande


Antagna detaljplaner

 

Överklagade detaljplaner

Detaljplan för Vägtorget 1öppnas i nytt fönster