Långgälla 1:16 och 1:27

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i Åbytorp, Långgälla, främst för villatomter men även mindre flerfamiljshus.

Området är idag obebyggt och marken ägs av Kumla kommun.

Området är beläget i norra delen av Åbytorp, längs Långgällagatan.

Status

Fått uppdrag.

Handlingar

Inga handlingar finns upprättade.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Johannes Ludvigsson
Telefon: 019 – 58 82 04
E-post: johannes.ludvigsson@kumla.se