Detaljplan för Norra Mos (kilen)

Bild på planområdet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny etablering av verksamheter, kontor och handel.

Planområdet är beläget i den norra delen av Kumla tätort. Området begränsas av väg 641 (vägen mot E20) i väster samt väg 690 (vägen mot Mosås) i öster. Området har en yta på cirka 4,5 hektar.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 december 2023 att godkänna planförslaget för samråd.

Detaljplanen är utställd för samråd mellan 24 januari - 14 februari 2024.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 969.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning betydande miljöpåverkan Pdf, 563.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.4 MB.

Trafikutredning Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se