Gällande detaljplaner

Om du undrar om det finns en gällande detaljplan där du bor kan du kontakta kommunens servicecenter.

I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan.

Här har vi samlat detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och ett urval av detaljplaner som kan ha allmänintresse

Del av kv. Rörläggaren och Kumla 11:1 - Bostäder vid gamla vattentornet

Kullagret 3 - Ny verksamhetsetablering

Kv Jägaren – Bostäder i centrala Kumla

Spannremmen 2 - Ny- och ombyggnad av vårdcentralen

Brändåsen 1:23, McDonalds - Utbyggnad av verksamheten

Fjärdingsmannen - Fler bostäder i kvarteret

Orgeltramparen 12 - Påbyggnad av befintliga hyreshus

Sälen 8 -  Ändrad användning för fastigheten

Vevstaken 2 - Företaget vill utöka verksamheten

Stene skola – Ny byggnad för skolan i Åbytorp