Gällande detaljplaner

Om du undrar om det finns en gällande detaljplan där du bor kan du kontakta kommunens servicecenter.

I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan.

Här har vi samlat detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och ett urval av detaljplaner som kan ha allmänintresse.