Gällande detaljplaner

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft.

I webbkartan hittar du alla gällande detaljplaner.

I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan.

Här har vi samlat detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och ett urval av detaljplaner som kan ha allmänintresse.

Detaljplan för Willéngården 1 (Norrgårdens förskola) - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för kvarteret Orren - Ta del av information och handlingar

Ändring av detaljplan för Kv. Lövsångaren (Kriminalvårdsanstalten) - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Vägtorget 1 Öppnas i nytt fönster. - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Jupiter 4 - Ta del av information Öppnas i nytt fönster. och handlingar

Detaljplan för Idrottsparken, etapp 1 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för del av Långgälla 1:6 -Ta del av information och handlingar

Upphävande av del av detaljplan för Kvarntorps industriområde - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl. - Ta del av information och handlingar

Detaljplan Gröna Sörby etapp 1 - Ta del av information och handlingar

Upphävande av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 med flera Öppnas i nytt fönster. -Ta del av information och handlingar Öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Kullagret 3 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för kvarteret Jägaren - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Spannremmen 2 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för kvarteret Fjärdingsmannen, Vattugatan - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Orgeltramparen 12 - Ta del av information och handlingar

Detaljplan för Norra Mos företagspark etapp 5 och Pokerskogen -Ta del av information och handlingar