Gällande detaljplaner

Här hittar du detaljplaner som fått laga kraft.

I webbkartan hittar du alla gällande detaljplaner.

I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan.

Här har vi samlat detaljplaner som nyligen fått laga kraft och ett urval av detaljplaner som kan ha allmänintresse.