Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Gällande detaljplaner

Om du undrar om det finns en gällande detaljplan där du bor kan du kontakta kommunens servicecenter.

I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan.

Här har vi samlat detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och ett urval av detaljplaner som kan ha allmänintresse

Del av Långgälla 1:6

Upphävande av del av detaljplan för Kvarntorps industriområde

Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1 - Utbyggnad av verksamhet i Kvarntorp

Ekeby Prästgård 1:7 - Bostäder i Ekeby

Älvesta - Bostäder i västra Hällabrottet

Gröna Sörby etapp 1 - Del av den nya stadsdelen i västra Kumla

Upphävande av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m flöppnas i nytt fönster - Möjliggör vägplan för riksväg 51

Del av kv. Rörläggaren och Kumla 11:1 - Bostäder vid gamla vattentornet

Kullagret 3 - Ny verksamhetsetablering

Kv Jägaren – Bostäder i centrala Kumla

Spannremmen 2 - Ny- och ombyggnad av vårdcentralen

Brändåsen 1:23, McDonalds - Utbyggnad av verksamheten

Fjärdingsmannen - Fler bostäder i kvarteret

Orgeltramparen 12 - Påbyggnad av befintliga hyreshus

Sälen 8 -  Ändrad användning för fastigheten

Vevstaken 2 - Företaget vill utöka verksamheten

Stene skola – Ny byggnad för skolan i Åbytorp