Detaljplan för kvarteret Ejdern 9 m.fl.

Planområde

Planområdet markeras med en rödstreckad linje.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggelse i form av flerbostadshus samt möjliggöra för bostäder enligt lagen om särskilt stöd (LSS).

Området är beläget i centrala Kumla, väster om järnvägen i nära anslutning till Folkets hus.

Status

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 24 april 2023.

Handlingar

Underrättelse Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 565.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 451.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 377.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Pdf, 100.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsutdrag Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se