Offentlig handling

Som medborgare har du genom offentlighetsprincipen möjlighet att ta del av allmänna handlingar och själv kontrollera hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten.

Vilka handlingar kan jag ta del av?

Som medborgare kan du ta del av alla handlingar som är allmänna och offentliga. Du har inte rätt att ta del av allt i en allmän handling som innehåller sekretesskyddade uppgifter.

Vad är allmänna handlingar?

Allmänna handlingar består av uppgifter och information som kan vara både tryckta eller elektroniska. De kan vara alltifrån skrivna dokument som e-post och protokoll till ljudupptagningar eller filmer. Handlingen ska också förvaras hos myndigheten samt ha kommit in till eller ha upprättas hos en myndighet.

Vad är sekretessbelagda handlingar?

En del allmänna handlingar innehåller uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att handlingen inte kan lämnas ut till vem som helst. Handlingar som handlar om enskilda inom skola, sjukvård eller socialtjänst innehåller ofta sekretesskyddade uppgifter, och det är därför svårare att få ta del av sådana handlingar. Vilka uppgifter som skyddas av sekretess framgår i offentlighets- och sekretesslagen.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

I Kumla kommun kan du ta del av offentliga handlingar på olika sätt. Du kan komma till kommunhuset och läsa handlingarna direkt i kommunhuset. Du får inte ta med dig handlingarna hem, men du kan få med dig kopior av handlingarna. Du kan också ta del av vissa handlingar i kommunens allmänna diarium via ett förenklat webbdiarium. Dessutom har du rätt begära att få kopior av handlingarna skickade till dig.

Du har rätt att få del av handlingarna så fort som möjligt och du kan vara anonym. Du behöver heller inte tala om varför du vill ha handlingarna.

Webbdiariet går att nå dygnet runt och fungerar som ett komplement till vårt servicecenter. Det gör det möjligt för dig att ta del av handlingar när du har tid för det.

I webbdiariet kan du se ärenden och handlingar för alla nämnder från den 1 januari 2019. Du kommer att kunna se vilka filer som är registrerade på ärendet men vill du läsa innehållet i filerna så behöver du kontakta vårt servicecenter. Detsamma gäller för den som vill se handlingar i vårt diarium från innan den 1 januari 2019.

Klicka här för att komma till vårt diarium på webben.

Du kan också ta del av kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder via rubriken Möten, handlingar och protokoll, som du också finner till vänster på denna sida.