Förfallna hus

Du som äger en eller fler byggnader är den som ansvarar för att byggnaden eller byggnaderna som står på din fastighet är i vårdat och underhållet skick.

Det innebär att du inte får låta ditt hus och andra byggnader förfalla, utan måste med jämna mellanrum underhålla dem. Om du hyr ut ditt hus till någon annan är det fortfarande du som bär ansvaret för att underhålla fastigheten.

målarfärg

Regelbundet underhåll gör att ditt hus inte förfaller

I bygglagstiftningen står det att en byggnad ska hållas i vårdat och underhållet skick så att dess utformning och de tekniska egenskaperna som en byggnad ska ha bevaras. Det kan handla om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand eller att byggnaden i övrigt är säker att använda.

Kommunen är tillsynsmyndighet för att se till att bygglagstiftningen följs. Om kommunen får in en anmälan om ett förfallet hus, startas en utredning om huset är förfallet och behovet av att ingripa.
Är huset inte förfallet så avslutas ärendet, men om huset kan anses vara förfallet kan du som äger det bli tvungen att vidta åtgärder.

Läs mer om ovårdade och förfallna byggnadsverk på boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hör av dig till oss

Mejla till servicecenter@kumla.se, eller ring Servicecenter för att framföra dina synpunkter. Kom ihåg att tala om vilken adress eller fastighet det gäller.