Lekplatser

Lekplatser ska vara säkra att använda och tillgängliga för allmänheten. Det är kommunen som har tillsynsansvaret för att detta upprätthålls enligt bygglagstiftningen.

Bilden visar två barn som leker i en sandlåda. Barnet till vänster är en pojke som har en randig tröja och mörka shorts på sig. Barnet till höger är en flicka med långt hår och lugg, som har rosa tröja och rosa t-shirt på sig.

Det finns en rad olika krav på att lekplatser ska vara säkra. Bland annat finns det krav på:

  • säkerhet vid användning och att risken för olycksfall begränsas,
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga,
  • kraven på vård, skötsel och underhåll, samt
  • enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Här kan du läsa mer om kraven på lekplatser på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Om lekplatsen inte uppfyller kraven får kommunen ingripa med ett föreläggande.

Hör av dig till oss

Mejla till servicecenter@kumla.se, eller ring Servicecenter för att framföra dina synpunkter. Kom ihåg att tala om vilken adress eller fastighet det gäller.