Enkelt avhjälpta hinder

Lokaler dit allmänheten har tillträde som butiker, resturanger, teatrar eller receptionen ska vara tillgängliga och användbara. Det innebär att det ska vara enkelt kunna ta sig fram utan hinder som trappor, trösklar eller tunga dörrar.

Alla publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara

Stationshuset i Kumla är exempel på en publik lokal som är tillgänglig och användbar.

I de flesta fall är det byggnadens ägare som ansvarar för tillgängligheten, men ibland kan det även vara verksamhetsutövare som hyr en lokal.

Om man stöter på ett hinder så kan man anmäla det till kommunen. Vi utreder då om hindret är enkelt avhjälpt. Det innebär att åtgärden inte får vara orimligt betungande. Om det visar sig att hindret är enkelt avhjälpt så ska vi ingripa och det kan göras genom ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite eller genomförande på den försumliges bekostnad.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder:

  • Mindre nivåskillnader
  • Höga trösklar
  • Avsaknad av ledstänger
  • Tunga dörrar
  • Dålig belysning
  • Bristfällig skyltning

Hör av dig till oss

Mejla till servicecenter@kumla.se, eller ring Servicecenter för att framföra dina synpunkter. Kom ihåg att tala om vilken adress, byggnad eller fastighet det gäller.