Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, kallad OVK, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

Du som äger en byggnad är skyldig att se till att ventilationssystemet drivs, sköts och underhålls så att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning. Om fel och brister uppstår är det också du som ansvarar för att åtgärda dessa fel och brister.

Kommunen är tillsynsmyndighet för att övervaka om reglerna för OVK efterlevs. Det innebär att om kontrollen inte blir godkänd kan du bli tvingad att vidta åtgärder för att ventilationssystemet ska bli godkänt. Det innebär också att om du inte gör kontrollen efter ordning kan du bli tvingad att göra en kontroll.

Alla ventilationssystem kontrolleras minst en gång, innan ventilationssystemet tas i bruk första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet. I tabellen nedan kan du läsa om hur ofta en byggnads ventilationssystem ska kontrolleras.

Hur ofta en byggnads ventilationssystem ska kollas

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hör av dig till oss

Mejla till servicecenter@kumla.se, eller ring Servicecenter för att framföra dina synpunkter.