Ovårdade och nedskräpade tomter

Som fastighetsägare har du inte bara ansvar över hur din byggnad ser ut, utan även hur tomten sköts. Skyldigheten att hålla sin tomt i vårdat skick och skötas så att olycksfall eller olägenheter inte uppkommer beskrivs i Plan- och bygglagen. Detta gäller även för tomter som inte är bebyggda.

Nedskräpad tomt

En tomt som är skräpig och fylld med saker, gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är exempel att betrakta som vanvårdad. Eftersom att det strider mot bygglagstiftningen att ha en tomt som ser ut på det sättet, kan du bli tvingad att ta bort dina saker.

Trafiksäkerhet

För att inte äventyra trafiksäkerheten måste du sköta om din häck, träd eller annan växtlighet så att de inte växer på ett olämpligt sätt och kan äventyra trafiksäkerheten. Tänk även på att om du sätter ett staket i tomtgräns, så måste även det följa de riktlinjer som finns. Läs mer i brochyren Klipp häcken Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Du som har en hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som träcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Har du buskar eller träd som sträcker sig ut över gata bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,5 meter

Hör av dig till oss

Mejla till servicecenter@kumla.se, eller ring Servicecenter för att framföra dina synpunkter. Kom ihåg att tala om vilken adress eller fastighet det gäller.

Sköt om dina växter längs med gata, så äventyrar du inte trafiksäkerheten