Valnämnden

Här finns kallelser och protokoll tillhörande valnämnden.

Valnämnden träffas i regel enbart de år det är Allmänna val eller val till Europaparlamentet.

Nästa ordinarie Allmänna val är 2022. Val till Europaparlamentet sker 2024.

Kallelser läggs ut cirka en vecka innan aktuellt möte.

Protokollet publiceras efter att det blivit justerat.

Lång uppladdningstid av kallelser och protokoll

Då kallelser och protokoll hämtas från ett annat system så tar det ibland väldigt lång tid att hämta filerna. Vi ber dig ha överseende med detta.

Valnämnden, protokoll 2010-2011