Ärendehandbok

En kommun - ett arbetssätt! 

Ringar i olika färger och storlekar.

Klarspråk

Dagligen fattas beslut i Kumla kommun som berör människor. Det kan handla om beslut som påverkar invånare som använder kommunens tjänster, företag som verkar i kommunen eller kommunens anställda. Med det i åtanke är det därför viktigt att vi inom kommunen kommunicerar på ett sätt som är enkelt och lättförståeligt.

Tillgänglighet

Kumla vision 2025 har som mål att vara den nära kommunen. År 2025 ska kommunens tjänster vara tillgängliga när medborgaren vill, genom att det finns enkla och flexibla sätt att kommunicera med tjänstepersoner och politiker. Visionens mål ställer högre krav på att handlingar och beslut utformas enhetligt och tydligt för att underlätta medborgarnas möjligheter till dialog och delaktighet.

Digitalisering

För att möta de utmaningar och behov som finns i samhället behöver vi ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kumla kommuns digitala agenda syftar till att förenkla kontakten mellan kommun och medborgare, öka tillgängligheten, bidra till en öppnare kommun och en effektivare administration.

Vi ska ge medborgarna bästa möjliga service samtidigt som vi internt ska arbeta smartare och effektivare. Den ökade digitaliseringen och införande av digitala möteshandlingar påverkar ärendeprocessen och gör att behovet av ett enhetligt arbetssätt ökar.