Fyra typer av källaröversvämning

Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning:

  1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem.
  2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.
  3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter etc.
  4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer.

De olika typerna av källaröversvämning beskrivs och för varje typ ges exempel på åtgärder som ökar skyddet mot översvämning.