Reningsverket bygger om

För att möta det växande Kumlas behov och klara kraven i ett nytt miljötillstånd har avloppsreningsverket startat ett projekt för att bygga om reningsverket.

Genom projektet ska reningsverket kunna ta emot och rena det ökade flödet av spillvatten och samtidigt minska utsläppen av kväve till Kumlaån. Dessutom ska driften effektiviseras och minska förbrukningen av energi och kemikalier.

Långsiktigt arbete klart 2021

Projektet ska genomföra planering, upphandling och ombyggnation. Målet är att reningsverket ska vara i drift och uppfylla de nya miljövillkoren 2021. Det innebär att vi har byggt om anläggningen och trimmat in driften under 2020.

Samråd under arbetets gång

Vi har haft samråd med berörda myndigheter och med boende i närområdet. Det har inte kommit upp stora intressekonflikter, utan de synpunkter som kommit fram har vi kunnat bemöta med hjälp av justeringar i utformningen av miljötillståndet och verksamheten. Möjligheten att påverka fortlöper och både allmänhet och myndigheter har fortsatt insyn i projektet.