Fettavskiljare

Alla fettavskiljare ska anmälas till oss på bygglovsenheten.

Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Fett som släpps ut i avloppet i samband med matlagning och diskning skapar problem med igensättningar och stopp i ledningsnätet.

​Exempel på verksamheter där Kumla kommun kräver fettavskiljare

 • bageri
 • café
 • charkuteri
 • fiskberedning
 • gatukök
 • glasstillverkning
 • konditori (tillverkning)
 • konfektyrtillverkning
 • livsmedelsbutik (tillverkning)
 • livsmedelsindustri
 • mottagningskök
 • pizzeria
 • restaurangkök med stekbord (fritös)
 • rökeri
 • slakteri (styckning)
 • storkök

Regler och standard​

Det är viktigt att fettavskiljaren har rätt storlek. Dessutom ska den tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet.

Principen för avskiljningen är att fett är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Vid tömning ska hela fettavskiljaren tömmas, rengöras och sedan fyllas upp med vatten. Lock ska tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

Tänk på att fettavskiljaren ska uppfylla standarden SS-EN 1825.

 

Exempel på storlekar för fettavskiljare

Antal matportioner per dag

Normstorlek för avskiljare

(liter per sekund)

0-200

2

201-400

4

401-700

7

701-1000

10

1001-

special

Observera att verksamhetens vattenflöde inte får överstiga avskiljarens kapacitet. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.

Läs mer om vad som gäller för fettavskiljare i riktlinjerna som finns längst ner på sidan.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns avskiljare installerad.

Matolja/fettinsamling

För att minska avloppsstopp i era ledningar och i de ledningar som VA-verket ansvarar för så kan man använda en så kallad miljötratt. Tratten fäster du på en vanlig PET-flaska och när flaskan är full så flyttar du över tratten till en ny flaska.

Miljötratten kan du hämta i vårt servicecenter på Stadshuset eller på återvinningscentralen i Kvarntorp.

Flaskan lämnar du sedan till återvinningscentralen i Kvarntorp.