Avgifter och terminstider

Alla kurser på Kulturskolan är avgiftsbelagd med undantag för våra tre körer, som är helt avgiftsfria.

Våra avgifter varierar mellan olika kurser. En vanlig ämneskurs kostar i regel 700 kr per termin. Tack vare ett statligt kulturskolebidrag har vi reducerat priset på några av våra kurser , läs mer nedan under Syskonrabatt och Special.

Hyran för ett instrument är 225 kronor per termin.

Faktura skickas ut 2 gånger per år - i oktober samt i mars. Du får prova kostnadsfritt i två veckor, därefter utgår alltid full avgift även om eleven slutar före terminsslut.

Ämneskurserna är Instrument, Sång, Kör, Teater, Film, Musikproduktion, Dans, Bild och form

Avgifter, ämneskurser

Avgift


700 kr per termin

En ämneskurs på Kulturskolan kostar 700 kr per termin. Deltar du i flera aktiviteter hos oss kostar varje ämneskurs.


Orkesterspel är gratis för dig som spelar ett blås- eller stråkinstrument.


Körsång är gratis.


Musik och rörelse

Förberedande kurser för dig mellan 4 - 7 år

Avgift, musik och rörelse

Avgift


350 kr per termin

Musik och rörelse kostar 350 kr per termin.


Musik och rörelse, grupp 1: 4-5 år
Musik och rörelse, grupp 2: 6-7 år


Instrumenthyra

Avgift, instrumenthyra

Avgift


225 kr per termin

Du kan hyr ett stråk- eller blåsinstrument under dina första år på Kulturskolan.


Vi har tyvärr ingen möjlighet att

hyra ut piano, elgitarr, gitarr, elbas eller trummor.

Syskonrabatt

Avgifter, syskonrabatt

Avgift


700 kr per termin

Första barnet, hel avgift

350 kr per termin

Andra barnet, halv avgift

175 kr per termin

Övriga syskon

Special:

Rabatterade kurser under läsåret 23-24

250 kr per termin


0 kr per termin

Musikproduktion / Dans / Bild & form


Barnkörer samt Ungdomskör

Vänligen observera att Instrumenthyra och rabatterade kurser inte berörs av syskonrabatten. Om en elev deltar i flera kurser gäller rabatten bara en av aktiviteterna.

Terminstider

Kulturskolans läsår följer i stort sett grundskolans tider. Vår undervisning startar ca 2 veckor efter grundskolans start. I regel följer vi samma lovdagar och studiedagar som övriga skolan. Avvikelser kan förekomma. Terminsplanering får du av din lärare.

Lektionsundervisning och andra aktiviteter

Ett läsår på Kulturskolan innehåller 28 planerade lektionstillfällen för alla elever. Utöver dessa blir man erbjuden andra aktiviteter såsom konserter, workshops, turnéer, läger med mera. Kulturskolan har en elev- och föräldraförening som också annordnar aktiviteter under året.

Under terminen sker ett antal elevaktiviteter så som uppspel för föräldrar och syskon men ibland även i form av större publiköppna evenemang tillsammans med orkester eller ensembler. För att kunna göra dessa aktiviteter bryter vi ibland veckoschemat.

Lektionsgaranti

Vi erbjuder 28 lektioner per läsår och garanterar 25 tillfällen. Sjukdom eller frånvaro som beror på eleven omfattas inte av garantin. Lektionsgarantin gäller även om lektioner ibland flyttas.

Kurser med reducerat pris tack vare Kulturskolebidrag har 20 planerade lektionstillfällen per läsår. Dessa omfattas inte av garantin ovan.

Sjukdom och inställda lektioner

Om en lärare behöver ställa in en lektion får ni besked via mail eller sms om lektionen ställs in på kort varsel. Det är er skyldighet som vårdnadshavare att era kontaktuppgifter på Kulturskolans portal är aktuella. Dessa angav du vid anmälan. Du kan själv ändra era kontaktuppgifter via vår lärplattform.

För frågon om Kulturskolans lärplattform Speedadmin eller begäran om nytt lösenord, vänligen maila din lärare.