Skapande skola

Skapande skola är en del av Kulturskolans uppdrag i Kumla. Här möter elever i skola och förskola proffesionella kulturaktörer och pedagoger för att främja och utveckla elevernas estetiska och kreativa förmågor.

Läs mer i kommunens Barnkulturplan nedan.

Bilden visar ett barn iklädd leopard dräkt och grimaserar som en tiger