Skapande skola

Skapande skola är till för att främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserande sammansättning av innehåll och arbetsformer.

Läs mer i kommunens Barnkulturplan nedan.

Bilden visar ett barn iklädd leopard dräkt och grimaserar som en tiger