Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Skapande skola

Skapande skola är till för att främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserande sammansättning av innehåll och arbetsformer.

Läs mer i kommunens Barnkulturplan nedan.

Bilden visar ett barn iklädd leopard dräkt och grimaserar som en tiger