Ungdomsstipendium Orkla Foods / Kumla kommun

Stipendiet för dig som gör en personlig satsning inom något kulturområde eller någon idrottsgren. Vill din organisation eller förening genomföra ett projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet i Kumla eller annan därmed jämförlig verksamhet av betydelse för samhällets utveckling?

Tjej fotograferar vacker trädblom

I så fall finns möjlighet att ansöka om Ungdomsstipendium Orkla Foods / Kumla kommun.

Ansökningsperiod för 2023 års stipendie är 28 augusti–29 september. Du söker via E-tjänst på kommunens hemsida. E-tjänsten finns tillgänglig från och med 28 augusti.

Stipendiets ändamål

Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren.

Från stipendiet kan även bidrag lämnas till projekt hos föreningar och organisationer verksamma i Kumla kommun och avseende projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet med mera.

I ansökan ska du ange på vilket sätt stipendiets ändamål främjas. Du ska vidare beskriva din satsning på utbildning eller sportgren eller din förenings projekt. Beskriv gärna vilken betydelse den sökta summan kommer att få för dig om den beviljas.

Stipendiet delas ut i en särskild ceremoni under hösten 2023. Medel kan lämnas för fleråriga projekt. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Mer information

För mer information kontakta:

Gertrud Åstrand
Enhetschef kulturavdelningen
019-58 81 96
gertrud.astrand@kumla.se

Logotype Orkla Foods Sverige