Lovverksamhet

Inför varje vinter-, sommar- och höstlov samlar vi de aktiviteter som sker på loven i ett digitalt program på visitkumla.se/lov. Lovprogrammet tas fram av Kumla kommun i samarbete med föreningar, studieorganisationer och andra aktörer som vill bidra till att barn och ungdomar i Kumla kommun erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter under skolloven. 

Flicka med blondt hår som luktar på en solros


Välkommen att kontakta oss vid frågor
E-post: ungfritid@kumla.se
Telefon: 019-58 84 46