Ungdomsinitiativ

Här kan du som ung i Kumla söka pengar för att arrangera evenemang för andra ungdomar.

Bilden visar en vit flagga med Ung fritids logga på i blått tryck

Påse pengar

Är du mellan 12-19 år och vill göra något för andra ungdomar i Kumla? Då kan du söka pengar ur Påse pengar.

Påse pengar är till för att underlätta och stimulera ungdomar att arrangera kultur- och fritidsarrangemang för andra unga. Möjligheten ges att med kort varsel ansöka och få handledning eller ett startkapital för att just du ska kunna genomföra det du vill göra för andra ungdomar i Kumla kommun.

Hur gör jag?
Läs våra riktlinjer nedan samt tips för ansökan, fyll i ansökan och skicka den till ungfritid@kumla.se

eller söka via E-tjänsten: Påse pengar - ett ungdomsinitiativ - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Vem kan söka påse pengar?

Du som är mellan 12-20 år och som är folkbokförd i Kumla kommun.
(Dock krävs målsmans underskrift om sökande är under 18 år).

För vad kan man söka?

Ett arrangemang av kultur-, idrotts- eller nöjeskaraktär som ska genomföras för ungdomar (12-20 år) i Kumla kommun.

  • Arrangemanget ska vara drogfritt.
  • Det ska rikta sig till eller vara till glädje/nytta för andra ungdomar inom Ung Fritids målgrupp.

För föreningsdrivna arrangemang och skolprojekt kan man INTE söka påse pengar.

Hur mycket pengar kan man söka?

Max 6000 kronor per ansökan. Om evenemanget går med förlust täcks det ej av kommunen.

Om evenemanget går med vinst reduceras bidraget med max ansökt summa.
För sökande under 18 år krävs målsmans underskrift samt att målsman står som betalningsmottagare.

Hur går det till?

När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för att diskutera din/er idé, budget och erfarenheter från eventuellt tidigare arrangemang. Du får sen svar inom två veckor från det datum ansökan är rätt ifylld och inlämnad till oss.

Steg för ett lyckat arrangemang

Ansök/planera

Börja med att fylla i "Ansökan Påse pengar".
Det är viktigt att formuläret fylls i så utförligt som det går, så att vi kan fatta ett så snabbt besluut som möjligt. Ibland kan vi be er om underlag under hela processen för arrangemanget.

Marknadsföring

Det är viktigt att marknadsföra sig mot målgruppen för arrangemanget i god tid men samtidigt inte för tidigt, 3 veckor innan brukar vara lagom.

Affischer, Facebook, Twitter, Kumlanytt och andra tidningar är exempel på sätt man kan nå ut på.
Om ni gör en affisch, ska alltid Ung Fritids logga vara med och placeras i underkant på affischen (den får ni utskickad av oss).
Tips på hur en bra affisch kan se ut kan ni få av oss, vi har också goda möjligheter att hjälpa er med tryck.

Genomförande

Behövs något tillstånd? Det är viktigt att ni kollar om det behövs ett sådant för att genomföra ert arrangemang.

Utvärdering

Efter genomförandet av arrangemanget vill vi att du beskriver hur det gått och ofta träffar vi dig/er.

Håll koll på er tid - vi vill att ni håller koll på hur många timmar du och dina vänner lägger ner under hela arrangemangsprocessen t.ex. planering, marknadsföring, genomförande och uppföljning. Men även hur många ni är som jobbar med arrangemanget, samt kön och ålder.

Håll koll på aktivitetens tid - vi vill att ni håller koll på hur många timmar aktiviteten/arrangemanget är, antal killar/tjejer ni nått och även deras ungefärliga ålder (mellanstadie, högstadie etc.).