Vår vision är att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet

Anmälan

Vid anmälan behöver du ange personnummer och kontaktuppgifter för både deltagare och vårdnadshavare.  

Platserna på Kulturskolan är begränsade, så alla som söker plats hos oss kommer först att antas till vår kö. Kurserna på Kulturskolan kostar mellan 250 och 700 kr per termin. Faktura skickas ut en gång på hösten och en gång på våren.

Läs mer om våra villkor nedan och välkommen med din anmälan!

Villkor för anmälan till Kulturskolan

Barn och ungdomar mellan 4-19 år som är folkbokförda i Kumla kommun kan anmäla sig till Kulturskolans kurser.

Alla kurser utom körsång är belagda med en avgift. Kostnader för respektive kurs kan du se under fliken Avgifter och terminsstider.

Platserna på kulturskolan är begränsade, så alla som söker plats hos oss kommer först antas till vår kö. När det blir din plats i kön kommer du att få ett antagningsbesked via mail från din lärare. Varje år ombeds du att förnya din/dina köplatser, den informationen kommer också via mail, så kom ihåg att ha era kontaktuppgifter aktuella. Vid utebliven återanmälan har du förlorat din plats i kön.

Om det inte passar att börja hos oss när du erbjuds en plats kan du välja att avstå och ändå behålla din plats i kön. Detta erbjudande få du dock endast en (1) gång.

Antagningsbesked och kallelse

Antagningsbesked och kallelse skickas ut till din angivna e-postadress vid terminsstart. Du kan även få antagningsbesked under terminen om en ledig plats har uppkommit. Vår målsättning är att man inte ska behöva vänta längre än 1 år från det att man har rätt ålder för att börja en kurs hos oss.

Kontaktuppgifter

Kommunikation från Kulturskolan sker i första hand digitalt. Kom därför ihåg att alltid se till att vi har aktuella kontaktuppgifter på Kulturskolans elevportal så ni inte missar viktig information från oss, som exempelvis kallelse till ledig plats.

Personuppgiftsansvarig är förvaltning för livslångt lärande.

Avanmälan

Om ni inte längre vill fortsätta på Kulturskolan så vill vi att ni avanmäler er kursplats snarast möjligt. Avanmälan sker via mail till din lärare. Kom ihåg att även lämna tillbaka ditt instrument om du har hyrt något.