Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen utför uppdrag åt kommunstyrelsen och utgör samtidigt kommunens ledning.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommundirektören.

Här finns personalavdelningen med övergripande ansvar för personalfrågorna i Kumla kommun.

Till kommunledningsförvaltningen hör också ekonomiavdelningen med ansvar för finansförvaltning, pensionsförvaltning och övergripande ekonomiskt ansvar.

IT-avdelningen ansvarar för strategiska frågor, stöd och drift gällande IT-verksamhet.

Kansliavdelningen ansvarar för kommunens administration, tjänstemannaservice till den politiska ledningen, juridiska frågor, alkhol- och drogsamordningen, arkivet, överförmyndarhandläggarfrågor, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivningen och har också ett övergripande ansvar för samordning av information. Till kansliavdelningen hör också posthanteringen, repro och servicecenter.

Till kommunledningsförvaltningen hör också arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI) som ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. Detta innefattar bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag så som arbetspraktik, anställningsstöd och lönebidragsanställning. Även flyktingmottagandet bedrivs inom ramen för AMI:s verksamhet.

Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör

Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör

Johan Hultgren, ekonomichef

Johan Hultgren, ekonomichef

Malin Holm, personalchef

Malin Holm, personalchef

Annika Hallberg, tf. administrativ chef

Caroline Olofsson, administrativ chef

Jimmy Leonborn, IT-chef

Jimmy Leonborn, IT-chef

Maria Israelsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Anna Gustafsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen