Norrtorp Kumla Miljöstiftelse

Norrtorp Kumla Miljöstif­telse har som syfte att främja vetenskaplig forskning för utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig omhän­der­ta­gande av avfall.

Stiftelsen kan även ge bidrag till allmän vetenskaplig grundforskning som rör miljöfrågor inom områdena avfallsminskning, återvinning och slutlig omhändertagande av avfall. Ändamålet kan bland annat tillgodoses genom inrättandet av en professur eller utdelning av stipendier.

För mer information om att söka bidrag samt redovisning efter avslutad aktivitet, besök Fortums webbplats.

Fortums webbplats med information om Norrtorp Kumla Miljöstiftelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om stiftelsen

Norrtorp Kumla Miljöstiftelse förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Kumla. Styrelsen ansvarar för att stiftelsens medel placeras på ändamålsenligt sätt.

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter, varav Svenska staten, Kumla kommun och personalen i Bolaget kan utse en vardera.