Hämtning

Här finns bland annat information om hämtningsdagar, märkning av kärl, extra hämtning samt rengöring av kärl.

När tömmer vi ditt kärl?

Du som har tömning varannan vecka

Du som har GUL markering har tömning var 14:e dag.

Du som har tömning var 4:e vecka

Du som har BLÅ markering på ditt kärl har tömning av ditt restavfallskärl (grönt kärl) var 4:e vecka.

Tömning ojämn vecka: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39,43, 47, 51

Tömning jämn vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Du som har tömning var 8:e vecka

Du som har ORANGE markering på ditt kärl har tömning av ditt restavfallskärl (grönt kärl) var 8:e vecka.

Tömning ojämn vecka: 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51

Tömning jämn vecka: 4,12, 20, 28, 36, 44, 52

Ändrade hämtningsdagar 2022

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Vecka 15


Måndag 11 april

Söndag 10 april

Tisdag 12 april

Måndag 11 april

Onsdag 13 april

Tisdag 12 april

Torsdag 14 april

Onsdag 13 april

Fredag 15 april

Torsdag 14 april

Vecka 16


Ingen ändring, vi hämtar som
vanligt annandag påsk.


Vecka 21


Ingen ändring, vi hämtar som
vanligt Kristi himmelsfärds dag.


Vecka 25


Måndag 20 juni

Söndag 19 juni

Tisdag 21 juni

Måndag 20 juni

Onsdag 22 juni

Tisdag 21 juni

Torsdag 23 juni

Onsdag 22 juni

Fredag 24 juni

Torsdag 23 juni

Vecka 52


Ingen ändring, vi hämtar som
vanligt annandag jul.


Året-runt-abonnemang

 • Ingen markering: Kärlet töms varje vecka.
 • Gul markering: Kärlet töms var 14:e dag.
 • Blå markering: Kärlet töms var 4:e vecka.
 • Orange markering: Kärlet töms var 8:e vecka.

Sommarabonnemang (1 maj - 30 september)

 • Röd markering; kärlet töms var 14:e dag.
 • Vit markering; kärlet töms var 4:e vecka.
 • Brun markering; kärlet töms var 8:e vecka.

Paketering av sopor

För att värna om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur.

Kärlets vikt

Sopkärlet får inte väga för mycket. Det finns rekommendationer som anger hur mycket kärlet får väga. Om sopkärlet väger för mycket är det inte säkert att vi kan tömma det. Rekommenderade maxvikter på sopkärl:

 • 140 liters kärl 30 kg.
 • 190 liters kärl 35 kg.
 • 370 liters kärl 50 kg.
 • 660 liters kärl 80 kg.

Överfullt kärl eller säck bredvid

Har du överfullt kärl i samband med tömning debiterar vi kostnaden motsvarande en lös säck. Lösa säckar vid sopkärlet debiteras enligt gällande taxa.

Extra hämtning

Har du extra mycket sopor vid något tillfälle, eller kanske glömt att ställa ut ditt kärl, kontaktar du renhållningsverket för en extra hämtning. Renhållningsverket når du via Servicecenter.

Framkomlighet

Vintertid är det viktigt att du skottar och ser till att vägen är framkomlig till sopkärlet. Om det är halt ska vägen vara sandad.

Rengöring av sopkärl

Som fastighetsägare har du ansvar för att rengöra ditt sopkärl. Gör rent ditt sopkärl så snart det ser ohygienskt ut eller luktar illa. Ta för vana att se över sopkärlet efter tömning och gör rent vid behov.

Kärltvätt utförs en gång per år för hushållens kärl, detta ingår i grundavgiften. Vill man ha tvättat fler gånger eller som företag, hyreshus eller bostadsrätt få kärlen tvättade kan detta beställas mot avgift. Vid intresse, kontakta vårt servicecenter.