Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hämtning

Här finns bland annat information om hämtningsdagar för 2021 och, märkning av kärl, extra hämtning samt rengöring av kärl.

När tömmer vi ditt kärl?

Du som har tömning varannan vecka

Du som har GUL markering har tömning var 14:e dag.

Du som har tömning var 4:e vecka

Du som har BLÅ markering på ditt kärl har tömning av ditt restavfallskärl (grönt kärl) var 4:e vecka.

Tömning ojämn vecka: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning jämn vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Du som har tömning var 8:e vecka

Du som har ORANGE markering på ditt kärl har tömning av ditt restavfallskärl (grönt kärl) var 8:e vecka.

Tömning ojämn vecka: 7, 15, 23, 31, 39, 47

Tömning jämn vecka: 8, 16, 24, 32, 40, 48


Ändrade hämtningsdagar 2021

Ordinarie

hämtningsdag

Ny

hämntningsdag

Vecka 13


Måndag 29 mars

Söndag 28 mars

Tisdag 30 mars

Måndag 29 mars

Onsdag 31 mars

Tisdag 30 mars

Torsdag 1 april

Onsdag 31 mars

Fredag 2 april

Torsdag 1 april

Vecka 14


Ingen ändring,
vi hämtar på annandag påsk.


Vecka 19


Ingen ändring, vi hämtar på
Kristi himmelsfärds dag


Vecka 25


Måndag 21 juni

Söndag 20 juni

Tisdag 22 juni

Måndag 21 juni

Onsdag 23 juni

Tisdag 22 juni

Torsdag 24 juni

Onsdag 23 juni

Fredag 25 juni

Torsdag 24 juni

Vecka 51


Måndag 20 december

Söndag 19 december

Tisdag 21 december

Måndag 20 december

Onsdag 22 december

Tisdag 21 december

Torsdag 23 december

Onsdag 22 december

Fredag 24 december

Torsdag 23 december

Vecka 52


Måndag 27 december

Söndag 26 december

Tisdag 28 december

Måndag 27 december

Onsdag 29 december

Tisdag 28 december

Torsdag 30 december

Onsdag 29 december

Fredag 31 december

Torsdag 30 december

Året-runt-abonnemang

 • Ingen markering: Kärlet töms varje vecka.
 • Gul markering: Kärlet töms var 14:e dag.
 • Blå markering: Kärlet töms var 4:e vecka.
 • Orange markering: Kärlet töms var 8:e vecka.

Sommarabonnemang (1 maj - 30 september)

 • Röd markering; kärlet töms var 14:e dag.
 • Vit markering; kärlet töms var 4:e vecka.
 • Brun markering; kärlet töms var 8:e vecka.

Paketering av sopor

För att värna om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur.

Kärlets vikt

Sopkärlet får inte väga för mycket. Det finns rekommendationer som anger hur mycket kärlet får väga. Om sopkärlet väger för mycket är det inte säkert att vi kan tömma det. Rekommenderade maxvikter på sopkärl:

 • 140 liters kärl 30 kg.
 • 190 liters kärl 35 kg.
 • 370 liters kärl 50 kg.
 • 660 liters kärl 80 kg.

Överfullt kärl eller säck bredvid

Har du överfullt kärl i samband med tömning debiterar vi kostnaden motsvarande en lös säck. Lösa säckar vid sopkärlet debiteras enligt gällande taxa.

Extra hämtning

Har du extra mycket sopor vid något tillfälle, eller kanske glömt att ställa ut ditt kärl, kontaktar du renhållningsverket för en extra hämtning. Renhållningsverket når du via Servicecenter.

Framkomlighet

Vintertid är det viktigt att du skottar och ser till att vägen är framkomlig till sopkärlet. Om det är halt ska vägen vara sandad.

Rengöring av sopkärl

Som fastighetsägare har du ansvar för att rengöra ditt sopkärl. Gör rent ditt sopkärl så snart det ser ohygienskt ut eller luktar illa. Ta för vana att se över sopkärlet efter tömning och gör rent vid behov.

Nytt för 2019 är att kärltvätt kommer att utföras en gång per år för hushållens kärl, detta ingår i grundavgiften. Vill man ha tvättat fler gånger eller som företag, hyreshus eller bostadsrätt få kärlen tvättade kan detta beställas mot avgift. Vid intresse, kontakta vårt servicecenter.