Hämtning

Här finns bland annat information om hämtningsdagar för 2019, märkning av kärl, extra hämtning samt rengöring av kärl.

När tömmer vi ditt kärl?

Du som har tömning varannan vecka

Du som har GUL markering har tömning var 14:e dag.

Du som har tömning var 4:e vecka

Du som har BLÅ markering på ditt kärl har tömning av ditt restavfallskärl (grönt kärl) var 4:e vecka.

Tömning ojämn vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Tömning jämn vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Du som har tömning var 8:e vecka

Du som har ORANGE markering på ditt kärl har tömning av ditt restavfallskärl (grönt kärl) var 8:e vecka.

Tömning ojämn vecka: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 (2020 vecka 5)

Tömning jämn vecka: 8, 16, 24, 32, 40, 48 (2020 vecka 4)

Ändrade hämtningsdagar 2019

De flesta helgdagarna hämtar vi sopor även om det är en röd dag, men vecka 16, 25 och 52 samt vecka 1 (2020) ändrar vi hämtningsdagarna.

Skriv tabellbeskrivning här

Ordinarie

hämtningsdag

Ny

hämntningsdag

Vecka 16


Måndag 15 april

Söndag 14 april

Tisdag 16 april

Måndag 15 april

Onsdag 17 april

Tisdag 16 april

Torsdag 18 april

Onsdag 17 april

Långfredagen 19 april

Torsdag 18 april

Vecka 17

Ingen ändring, vi hämtar på
Annandag påsk som är en röd dag.

Vecka 18

Ingen ändring, vi hämtar
1 maj som är en röd dag.

Vecka 22

Ingen ändring, vi hämtar på
Kristihimmelsfärdsdag som är en röd dag.

Vecka 23

Ingen ändring, vi hämtar på
Nationaldagen som är en röd dag.

Vecka 25


Måndag 17 juni

Söndag 16 juni

Tisdag 18 juni

Måndag 17 juni

Onsdag 19 juni

Tisdag 18 juni

Torsdag 20 juni

Onsdag 19 juni

Midsommarafton 21 juni

Torsdag 20 juni

Vecka 52


Måndag 23 december

Lördag 21 december

Julafton 24 december

Söndag 22 december

Juldagen 25 december

Måndag 23 december

Annandagen 26 december

Annandagen 26 december

Fredag 27 december

Fredag 27 december

Vecka 1, 2020


Måndag 30 december

Lördag 28 december

Nyårsafton 31 december

Söndag 29 december

Nyårsdagen 1 januari

Måndag 30 december

Torsdag 2 januari

Torsdag 2 januari

Fredag 3 januari

Fredag 3 januari

Året-runt-abonnemang

 • Ingen markering: Kärlet töms varje vecka.
 • Gul markering: Kärlet töms var 14:e dag.
 • Blå markering: Kärlet töms var 4:e vecka.
 • Orange markering: Kärlet töms var 8:e vecka.

Sommarabonnemang (1 maj - 30 september)

 • Röd markering; kärlet töms var 14:e dag.
 • Vit markering; kärlet töms var 4:e vecka.
 • Brun markering; kärlet töms var 8:e vecka.

Paketering av sopor

För att värna om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur.

Kärlets vikt

Sopkärlet får inte väga för mycket. Det finns rekommendationer som anger hur mycket kärlet får väga. Om sopkärlet väger för mycket är det inte säkert att vi kan tömma det. Rekommenderade maxvikter på sopkärl:

 • 140 liters kärl 30 kg.
 • 190 liters kärl 35 kg.
 • 370 liters kärl 50 kg.
 • 660 liters kärl 80 kg.

Överfullt kärl eller säck bredvid

Har du överfullt kärl i samband med tömning debiterar vi kostnaden motsvarande en lös säck. Lösa säckar vid sopkärlet debiteras enligt gällande taxa.

Extra hämtning

Har du extra mycket sopor vid något tillfälle, eller kanske glömt att ställa ut ditt kärl, kontaktar du renhållningsverket för en extra hämtning. Renhållningsverket når du via Servicecenter.

Framkomlighet

Vintertid är det viktigt att du skottar och ser till att vägen är framkomlig till sopkärlet. Om det är halt ska vägen vara sandad.

Rengöring av sopkärl

Som fastighetsägare har du ansvar för att rengöra ditt sopkärl. Gör rent ditt sopkärl så snart det ser ohygienskt ut eller luktar illa. Ta för vana att se över sopkärlet efter tömning och gör rent vid behov.

Nytt för 2019 är att kärltvätt kommer att utföras en gång per år för hushållens kärl, detta ingår i grundavgiften. Vill man ha tvättat fler gånger eller som företag, hyreshus eller bostadsrätt få kärlen tvättade kan detta beställas mot avgift. Vid intresse, kontakta vårt servicecenter.