Källsortering och återvinning

Genom att sortera och återvinna vårt avfall, sparar vi både på miljön och på våra pengar!

Källsortering betyder att sopor och avfall av olika slag sorteras vid källan, det vill säga vid sitt ursprung, i stället för senare i hanteringen. Det betyder att vi som konsumenter sorterar allt avfall som uppstår hos oss, och ser till att det slängs på rätt ställe.

Till den bruna och gröna soptunnan

 • matavfall
 • övriga hushållssopor

Till återvinningsstationen

 • Förpackningar
  Förpackningar som lämnas ska vara tomma och rena. Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och återvinnas var för sig. Går den inte att dela sorterar du efter det material förpackningen mest består av.
 • Tidningar och trycksaker
  Trycksaker såsom tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och liknande sorteras som tidningspapper/returpapper och ska inte blandas med pappersförpackningar. Kuvert slängs som hushållsavfall.
 • Metallförpackningar
  Konservburkar, sprayburkar, kapsyler, aluminiumfolie och formar samt urskrapade färgburkar sorteras som metallförpackningar. Värmeljuskoppar lämnas som grovsopor på återvinningscentralen i Kvarntorp.
 • Glas
  Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget sorteras som färgat respektive ofärgat glas. 33 och 50 cl dryckesflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin och keramik slängs som hushållsavfall eller lämnas som grovsopor på återvinningscentralen i Kvarntorp.
 • Textilier
  Lägger du i en särskild box som Myrorna ansvarar för. Här kan du lämna kläder, sängkläder, handdukar, hushållstextlilier, skor i par, hattar, filtar, väskor och acessoarer.
 • Små batterier
  På vissa återvinningsstationer finns behållare för insamling av små batterier. Större batterier lämnar du på återvinningscentralen i Kvarntorp.
 • Farligt avfall
  Farligt avfall kan skada miljön om det återvinns på fel sätt och det får inte återvinnas med det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen i Kvarntorp.

Var finns återvinningsstationerna?

Vi har tolv stycken återvinningsstationer i kommunen. Klicka här Länk till annan webbplats. för att se en karta över återvinningsstationerna.

Till returstationen i butik

De flesta flaskor och burkar för dryck kan lämnas mot pant i matbutiker.

Förpackningsavfall från verksamheter

Du som driver en verksamhet där förpackningsavfall uppstår ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen sortera ut förpackningsavfall från övrigt avfall. Du som driver en verksamhet har även ett ansvar att det utsorterade förpackningsavfallet lämnas till återvinning.

Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas vid kommunens återvinningsstationer, utan ska hanteras enligt något av följande alternativ:

1. Lämna förpackningsavfallet på en mottagningsplats

I varje län finns minst en mottagningsplats för verksamheters förpackningsavfall, där verksamheter kan lämna sina förpackningar kostnadsfritt. Från och med 1 januari 2026 ska antalet mottagningsplatser utökas till att omfatta minst en mottagningsplats per kommun. Sök upp din närmaste mottagningsplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2. Anlita en godkänd aktör

Du kan välja att anlita en godkänd privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning. Aktören sköter då hämtningen av förpackningsavfallet. På Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns uppgifter om vilka aktörer som är godkända.

3. Insamlingssystem för samlokaliserade verksamheter

Om verksamheten räknas som en samlokaliserad verksamhet kan en anmälan till kommunen ske för att möjliggöra kommunal insamling. Anmälan sker till kommunens Servicecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samlokaliserade verksamheter kan exempelvis vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare och andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten. För att se om din verksamhet uppfyller kraven på samlokaliserad verksamhet, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Mer information om hur verksamheter ska sortera och lämna sitt förpackningsavfall finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.