Farligt avfall

En husfasad som är målad blå

Det är extra viktigt att sortera farligt avfall, som kan ha stor påverkan på vår natur.

Till återvinningscentralen i Kvarntorp

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen i Kvarntorp.

Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen.

Exempel på farligt avfall:

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färg
 • lim
 • bekämpningsmedel
 • syror
 • kemikalier
 • glödlampor och lysrör
 • kvicksilvertermometer
 • sprayburkar
 • matolja

Olja lämnas i max 5-litersdunkar. Har du större kärl räknas det som hantering från en verksamhet och då debiteras du enligt den taxan.

Matolja/fettinsamling

För att minska avloppsstopp i era ledningar och i de ledningar som VA-verket ansvarar för så kan man använda en så kallad miljötratt. Tratten fäster du på en PET-flaska och när flaskan är full så flyttar du över tratten till en ny flaska.

Miljötratten kan du hämta i servicecenter eller på återvinningscentralen. Flaskan lämnar du sedan till Återvinningscentralen i Kvarntorp.

Farligt avfall från verksamheter och företag

Sedan den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Mer information till dig som företagare om hur du lämnar och rapporterar in uppgifter som farligt avfall.