Matavfall blir biogas

Om vi hjälps åt med att sortera matavfall och förpackningar kan vi minska Kumlas sopmängd från cirka 250 kg per person och år till cirka 80 kg per person och år. Dessutom producerar vi vår egen biogas av matavfallet.

Matavfallet kan sorteras och läggas i en brun tilldelad papperspåse som sedan slängs i en brun komposttunna.

Använd bara de bruna påsarna

Biogasanläggningen i Karlskoga är inte utformad för att hantera andra påsar än de bruna papperspåsarna. Därför är det viktigt att du inte använder andra påsar, även om de är nedbrytbara.

När påsarna tar slut

När du börjar få slut på påsar sätter du en av dina påsar under locket på din bruna tunna, så den hänger ut. Då lämnar vi en ny bunt med påsar till dig nästa gång vi kommer och tömmer.

Påsar finns också att hämta vid centralförrådet eller vid återvinningscentralen i Kvarntorp.

Komposttunna med en påse instucken under locket.

Sorteringsguide

Exempel på komposterbart matavfall:

 • Alla matrester, råa och tillagade
 • Kött och fisk samt skaldjur
 • Mejeriprodukter
 • Frukt, grönsaker och äggskal
 • Bröd, kakor, snacks och godis
 • Kaffesump och tepåsar
 • Blommor (snittblommor)
 • Hushållspapper och servetter
 • Andra organiska livsmedel

Du får inte slänga jord, stenar eller grenar i komposttunnan.

Matolja/fettinsamling

För att minska avloppsstopp i era ledningar och i de ledningar som VA-verket ansvarar för så kan man använda en så kallad miljötratt. Tratten fäster du på en PET-flaska och när flaskan är full så flyttar du över tratten till en ny flaska.

Miljötratten kan du hämta i servicecenter eller på återvinningscentralen.

Flaskan lämnar du sedan vid återvinningscentralen i Kvarntorp

Tips för att undvika bland annat flugor och lukt?

På sommaren är det bäst att placera kompostkärlet i skuggan och rengöra det med jämna mellanrum.

 • Rent kärl är det bästa sättet att undvika flugor och lukt.
 • Låt matresterna rinna av innan de läggs i papperspåsen.
 • Lägg gärna i använda servetter och hushållspapper i påsen för att suga upp vätska.
 • Matrester som lätt luktar illa, till exempel räk- eller kräftskal bör sköljas i kallt vatten. Låt sedan vattnet rinna av och slå in skalen i tidningspapper innan du lägger dem i papperspåsen.
 • Papperspåsen bör aldrig fyllas över den markerade linjen. Det är viktigt att vika ihop påsen noggrant. Så länge flugorna inte kommer åt matresterna så kan de inte lägga ägg.
 • Även om du inte har så mycket avfall bör du gå ut med påsen var 3:e till 4:e dag.

Matavfallet blir till biogas

Matavfallet körs direkt till Karlskoga Biogasanläggning. Biogasen kan användas till fordonsbränsle eller till uppvärmning. Under år 2012, då vi införde systemet, samlades 377 ton matavfall in vilket motsvarar 13 949 liter bensin. 2022 samlades det in 1071 ton matavfall vilket motsvarar 39 627 liter bensin.