Hemkompostering och Bokashi

Hemkompostering är ett alternativ för dig som är intresserad av att själv ta hand om ditt komposterbara avfall på din fastighet.

Bananskal

Detta val är det allra bästa ur miljösynpunkt eftersom det utnyttjar naturresurserna mest effektivt. Från komposten får du ett utmärkt gödningsmedel som du har nytta av i din trädgård.

Kompostering måste ske på rätt sätt. Sköter man inte komposten kan den orsaka dålig lukt och dra till sig råttor och andra skadedjur.

Du som väljer Hemkompostering måste kompostera allt komposterbart avfall året om enligt kompostreglerna nedan.

Observera att inget komposterbart avfall får läggas i det gröna kärlet för restavfall.

Kompostregler

 • Kompostering ska ske året runt och på ett sådant sätt att olägenheter ej uppstår.
 • Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker så att råttor och fåglar ej kan komma åt avfallet.
 • Behållaren ska ha täta väggar och lock. Botten kan vara av trä, plast eller nät.
 • Behållaren för kompostering ska vara värmeisolerad för att underlätta kompostering under årets kallare tid.
 • Miljö- eller hälsovådligt avfall som cigarettfimpar, blöjor, dammsugarpåsar, kattsand eller kemikalier får inte läggas i komposten.

Exempel på komposterbart avfall

 • Matrester; tillagade eller råa av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, ost, mjöl, mjölk, ris, pasta.
 • Kött- och fiskben, fiskrens, skaldjursrester.
 • Frukt-, ägg- och grönsaksskal.
 • Bröd, kex, kakor och bullar.
 • Kaffe- och tesump, kaffe- och tefilter.
 • Popcorn, godis, choklad.
 • Hushållspapper, ofärgade servetter.
 • Vissna blommor, jord- och växtrester från omplanterade krukväxter.

Placering

Det ska vara lätt att nå komposten oavsett väderlek. Ha som tumregel att ställa komposten närmare ditt eget hus än grannens.

Bokashi-metoden

Bokashi är en form av kompostering av matavfall, där vissa mikrober påbörjar nedbrytningen av matavfallet i en syrefattig miljö. Efter en tid grävs matavfallet ner i marken för att efterkomposteras.

Det finns några saker att tänka på vid kompostering med bokashi. Du måste följa instruktionerna om antal dagar som matavfallet ska stå innan det grävs ner. Om du bor i en stad är det viktigt att gräva ner bokashin djupt och täcka ytan med plankor, galler eller annat material så att det inte kan grävas upp av djur. Under vintern behöver du kunna mellanlagra matavfallet i en varmkompost, när det inte går att gräva ner materialet.

Du behöver meddela Miljöenheten om du väljer att kompostera med bokashi. Om du inte kommer att använda bokashimetoden under hela året måste du meddela hur matavfallet ska tas om hand övrig tid.