4. Sinnen

Målgrupp: årskurs 3-4.
Årstid: året runt.

En hand som drar över några strån.

Inför besöket

För att få den bästa upplevelsen och även bästa förutsättningarna för inlärning så ser vi gärna att ni jobbar lite med temat innan ni kommer på besök hos Naturskolan. Att sedan även jobba lite efter naturskolebesöket skapar en känsla av att ”säcken knyts ihop”.

Vi har nedan plockat ihop material för inspiration till för- och efterarbete. Även biblioteket har mycket bra material. Sedan följer det centrala innehållet för just detta tema.

Film, tema sinnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till material

Här tipsar vi om webbplatser med material för inspiration kopplat till temat:

Folder/Broschyr Göteborgs Stad (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://bioresurs.uu.se/resurser/tema-f-6/vara-sinnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lektion.se, tipsrunda om våra sinnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra sinnen- Skolmagi.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra sinnen - Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (uu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra fem sinnen - Pedagog Malmö (malmo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppling till läroplanen Lgr-22

Inom temat Sinnen kopplas naturskolans verksamhet främst till grundskolans kursplaner i biologi och idrott och hälsa i årskurs 1-3.

Årskurs 1-3

Biologi

Kropp och hälsa

  • Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Systematiska undersökningar

  • Enkla fältstudier, observationer och experiment.

Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelse

  • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Hälsa och levnadsvanor

  • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktivitet.