Akvarellen - ett akademiskt vårdboende

I ett samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet, Kumla kommu och Örebro kommun fungerar Akvarellen som ett så kallat akademiskt vårdboende. Här kan du läsa om vad det innebär.

Syftet med akademiskt vård- och omsorgsboende är att:

  • Initiera till forskning och forskningssamverkan mellan huvudmännen.
  • Att bidra i implementeringen av ny kunskap.
  • Att stimulera till större utvecklingsarbeten samt att bidra till att höja kunskapsnivån.

Forskningen ska utgå från vardagen och alla inblandade personers erfarenheter

Kumla kommuns Akvarellen är ett boende för personer med demenssjukdom. I uppdraget att vara ett akademiskt vårdboende är det långsiktiga målet att:

  • De äldre och anhörigas röst ska lyftas fram och ges utrymme. Forskningen ska utgå från vardagens problematik och från frågeställningar nära anknytning till vård- och omsorgsmiljön.
  • Förbättra kvaliteten i vård och omsorg genom att arbeta gränsöverskridande i samverkan för äldre personer med forskare och praktiker. Stor vikt läggs på att ta tillvara på medarbetarnas breda kunskap och erfarenhet.