Byggnationen av Akvarellen

Denna sida använde vi under byggnationen av Akvarellen. För att på ett tydligt sätt presentera bilder och aktiviteter.

Illustration av Akvarellen
December 2017

December 2017


Tisdagen den 5 december invigde vi vårt nya moderna demensboende Akvarellen. Boende, anhöriga, personal och särskilt inbjudna närvarade vid invigningsceremonin och därefter bjöds det på tårtkalas.


Verksamhetschef Lise Ohlin talar

Verksamhetschef Lise Ohlin hälsade åhörarna välkomna.

Invigningstal av Katarina Hansson och Oscar Svärd

Kommunalråden Katarina Hansson (S) och Oscar Svärd (M) invigningstalade.

Bandet klipps

Här klipps bandet och Akvarellen är nu invigt.

Nyheter

September 2017


Den 4 september började alla nya medarbetare på Akvarellen. Under september månad kommer det pågå introduktion, iordningställande och förberedelser för att börja ta emot de första brukarna den 2 oktober. Inflytt av samtliga brukare kommer att ske under hela oktober och en bit in i november.

 

Öppet hus
Den 30 september kl. 10.00-14.00 är allmänheten välkomna på öppet hus. Det kommer bland annat att ske rundvandring både inne och ute och miniföreläsningar kring hur verksamheten kommer att arbeta.Juni 2017


Rekryteringen av undersköterskor är avslutad.


Information har skickat ut till alla berörda på Solbacka och den 12 juni hölls en informationsträff.


Nedan visas en planritning på en lägenhet. Alla lägenheter på Akvarellen är 36 kvm. Toalett samt handfat är höj- och sänkbara. I varje lägenhet finns ett värdeskåp, skåp för läkemedel samt garderob.Lägenheternas planlösning i Akvarellen
April 2017

April 2017


Intervjuer gällande underskötersketjänsterna påbörjas.


Socialförvaltningen kommer, tillsammans med en representant från PRO, att testa möbler.Fredagen den 21 april fanns representanter från socialförvaltningen samt PRO på plats på Akvarellen för att titta på och testa möbler.

Test av möbler på Akvarellen

Anna Granstedt, Arne Onnefors (PRO) och Anne-Ly Höijer.

Akvarellens enhetschefer

Nu är rekryteringen av enhetschefer klar. Jannica Nilsson, som idag arbetar som enhetschef på Solbacka, och Thomas Tillström som närmast kommer från Katrineholm kommun där han arbetar som enhetschef inom hemtjänsten.

Akvarellens enhetschefer

Jannica Nilsson och Thomas Tillström

Styrgruppen på besök

Tisdagen den 14 mars hade styrgruppen sitt möte förlagt till Akvarellen. Innan mötet fick deltagarna ett rundvandring i fastigheten. Då togs nedanstående bilder så att även du kan få en inblick i hur det ser ut just nu.

Akvarellen, styrgruppen på plats

Ulric Öhman; upphandlare. Jimmy Leonborn; IT-chef. Paula Spång; verksamhetschef kommunfastigheter. Johan Hultgren; ekonomichef. Annika Hallberg; förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen. Peder Wilhelmsson; projektledare Kumla Bostäder AB. Lise Ohlin; verksamhetschef vård och omsorg samt projektledare för Akvarellen.

Akvarellens entré
Akvarellen, kök
Akvarellen, kokvrå i en lägenhet
Akvarellen, personalrum
Mars 2017

Mars 2017


Nu är rekryteringen av enhetschefer klar. Jannica Nilsson och Thomas Tillström är våra två enhetschef som, tillsammans med personalen, kommer att bygga upp vårt nya moderna vård- och omsorgsboende.


Ansökningenstiden gällande underskötersketjänsterna har gått ut och nu fortgår arbetet med att göra ett urval av dessa för intervjuer.Personal till akvarellen

Nu är rekryteringen av sjuksköterskor och arbetsterapeuter klar. På bilden ser ni, från vänster: Anna Granstedt, arbetsterapeut. Anne-Ly Höijer, sjuksköterska. Malin Strandfors, sjuksköterska. Ann Rausberg, sjuksköterska. Camilla Edenholm, sjuksköterska. Helen Jonasson, arbetsterapeut. På bilden saknas Elin Fogelqvist, sjuksköterska, som är föräldraledig.

Januari 2017

Januari 2017


Intervjuer inför rekryteringen av två enhetschefer. Beräknas vara klart i februari.


Annonsering gällande underskötersketjänster.


December 2016

December 2016


En projektstyrgrupp upprättas inom kommunen för att säkerställa att inflyttningsprocessen till Akvarellen och förändringarna för andra boenden sker på bästa sätt.


Arbetsgruppen för differentierad demensvård är igång och planerar hur avdelningarna ska byggas upp utifrån ovanstående. Arbetsgruppen består av: VC; Lise Ohlin (ordförande), Marie Wik (ec), Jannica Nilsson (ec), Anne-Ly Höijer (ssk), Anna Granstedt (at), Camilla Edholm (ssk), Katarina Angermayr (usk).


Vi förbereder inför att gå ut externt med annonser gällande underskötersketjänsterna.


Rekryteringen av arbetsterapeut.


Akvarellen, december 2016
Akvarellen, december 2016
Akvarellen, december 2016


November 2016

November 2016


Rekryteringsprocessen är igång och annonser där vi söker Akvarellens två enhetschefer ligger ute på arbetsförmedlingens webbplats, på LinkedIn och på kommunens facebook-sida. Beräknas vara klart i februari 2017.


Rekryteringen av sjuksköterskor påbörjas 2016-11-21 och beräknas vara klar i februari 2017.Filmer som visar byggnationen av Akvarellen

En kort film som är 1 minut och 24 sekunder och en lång film som är 8 minuter och 53 sekunder. Filmerna är framtagna av PEAB.