Information till dig som är god man eller förvaltare

På den här sidan hittar du information som vänder sig till dig som är god man eller förvaltare.

Två personer som bergsklättrar och hjälper varandra

Handbok för gode män och förvaltare

I vår handbok för gode män och förvaltare Pdf, 980.3 kB, öppnas i nytt fönster. finns stöd för dig i ditt uppdrag. Här kan du läsa om vad som kan ingå i rollen som ställföreträdare. Du hittar bland annat information om:

  • Hur du startar ditt uppdrag och en checklista för det
  • Vilka uppgifter du behöver inhämta och kontakter som kan behöva tas
  • Vilka redovisningar och uppgifter du ska lämna till överförmyndarkansliet
  • Vad som ingår i de olika delarna av ett ställföreträdarskap.
  • Om arvode
  • När uppdraget inte fungerar och mycket mer

 

Mer information

Din roll som ställföreträdare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om redovisning Länk till annan webbplats.

God man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats.