Aktuellt

Bild på överförmyndarhandläggare

Nyhetsbrev

Överförmyndarkansliet planerar att skicka ut ett nyhetsbrev till ställföreträdare tre gånger per år.

Här kan du läsa nyhetsbrevet för mars 2023 Pdf, 300.7 kB, öppnas i nytt fönster.

e-Wärna har blivit e-Wärna Go

Torsdagen den 8 december genomfördes en övergång från det digitala redovisningssystemet e-Wärna till det nya, mer användarvänliga, e-Wärna Go.

De uppgifter som finns inlagda i e-Wärna har överförts till e-Wärna Go. Du loggar in på e-Wärna Go med Bank-Id. Logga in på e-Wärna Go här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns en handbok för e-Wärna Go som du kan hämta information ifrån. Länk till handbok för e-Wärna Go Pdf, 1.9 MB..

Det finns även instruktionsfilmer till e-Wärna Go som du kan ta del av. Länk till instruktionsfilmer för e-Wärna Go. Öppnas i nytt fönster.

Lyssna på godmanspodd

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS, driver sedan 2020 ett projekt som syftar till att bidra till stärkt samarbete och delaktighet mellan huvudmän och ställföreträdare.

Projektet har nyligen lanserat en godmanspodd.

Länk till godmanspodden Länk till annan webbplats.

Information gällande bilersättning

Ställföreträdare kan ansöka om bilersättning vid inlämnande av års- eller sluträkning. För uppdrag som avslutas under 2022 och kommande årsräkning för 2022 kan sådan ersättning begäras med 28,50 kronor per mil, varav 18,50 kronor är skattefria enligt Skatteverkets regler. Överstigande del beskattas.

Vi ser också kontinuerligt över ovanstående riktlinjer för att se om de behöver anpassas utifrån aktuell situation.

Föreläsning om budget- och skuldrådgivning

Den 19 oktober 2021 höll Åsa Löfvenhaft, budget- och skuldrådgivare i Hallsberg, Laxå, Askersund och Lekeberg, en föreläsning för gode män och förvaltare på detta tema. Föreläsningen filmades och går att se i efterhand.

De powerpoint-bilder som Åsa visade under föreläsningen kan du också ta del av.

Länk till powerpoint-bilder från föreläsning om budget- och skuldrådgivning Pdf, 628.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Digitala tjänster för ställföreträdare

Om du är god man eller förvaltare för en person kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari 2022 kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till Överförmyndarnämnden.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.

Ställföreträdare kan bli deklarationsombud

Med hjälp av Skatteverkets blankett SKV 4809 kan en huvudman utse en ställföreträdare till deklarationsombud. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via etjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på etjänsten Skattekonto.

Har huvudmannen mobilt bank-ID kan hen utse ett ombud direkt via etjänsten Ombud och behörigheter. Detaljerad information kring ombudsbehörigheter finns på Skatteverkets hemsida.

Information till gode män och förvaltare på Försäkringskassans hemsida

Sedan en tid tillbaka har Försäkringskassan på sin hemsida information riktat särskilt till gode män och förvaltare.

Länk till informationen på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.

Nätverk för ställföreträdare

Vi vill informera om att det finns ett nätverk för ställföreträdare i sydnärke som har en sluten facebookgrupp som en kan gå med i. Är du som ställföreträdrare intresserad att gå med i nätverket kan du kontakta överförmyndarkansliet så förmedlar vi kontaktuppgifter. Det är alltså inte kansliet som håller i detta utan ni ställföreträdare själva.

Abonnemang

Vi vill påminna ställföreträdare om att inte teckna abonnemang åt huvudmannen i sitt eget namn. Detta innebär en sammanblandning av ekonomi som inte är tillåten.

Merkostnadsersättning

Tänk på att om huvudmannen betalar arvodet kan det finnas en möjlighet att söka merkostnadsersättning för detta hos Försäkringskassan. Tänk också på att det är viktigt att meddela när förändringar av arvodeskostnaden sker, exempelvis om huvudmannen inte längre står för arvodeskostnaden, så att inte huvudmannen riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Kontrolluppgifter från försäkringskassan med flera

Som många av er säkert redan upptäckt så har försäkringskassan, pensionsmyndigheten med flera slutat att skicka ut kontrolluppgiftervid årets slut eftersom de numer redovisar dessa uppgifter månadsvis till Skatteverket. De huvudmän som har eget bank-id kan komma åt uppgifterna genom att logga in på mina sidor hos Skatteverket.

I dagsläget kan man som god man eller förvaltare inte logga in på "Mina sidor" för sin huvudmans räkning. Det gäller både hos Försäkringskassan och hos Skatteverket. Du behöver därför spara de utbetalningsbesked eller årsbesked som skickas ut till dig eller din huvudman för att kunna redovisa rätt uppgifter till Överförmyndarnämnden.

Du kan också som framgår överst på sidan kontakta Försäkringskassan för att få en sammanställning över vilka ersättninghar myndigheten betalat ut under året.

Vi söker fler gode män och förvaltare

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Unga penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Mer om detta kan du läsa i ett informationsbrev från Polisen som du hittar längst ned på denna sida.

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handikappersättning blir merkostnadsersättning

Från och med 1 januari 2019 infördes merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättning. Det är dock viktigt att veta att ersättningen inte försvinner 1 januari för den som har handikappersättning idag, den övergår inte heller automatiskt i merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.