Aktuellt

Bild på överförmyndarhandläggare

Nyhetsbrev

Överförmyndarkansliet skickar ut ett nyhetsbrev till ställföreträdare tre gånger per år.

Här kan du läsa nyhetsbrevet för september 2023 Pdf, 342.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Merkostnadsersättning via Mina Sidor

Från och med den 15 december kan du som ställföreträdae ansöka om merkostnadsersättning för din huvudman via MIna sidor på försäkringskassans hemsida.

Några saker som hoppas underlätta är att mankna bifoga läksrintyg och arvodesbeslut i tjänsten.

Precis som vanligt ska du välja "ställföreträdare" i dropdown mwnyn när du loggar in.

Bedrägerier ökar

För en tid sedan var det en god man som lurades att logga in på sin bank och förlorade en hel del pengar och vad värre var så gick bedragarna även in på huvudmännens konton och länsade (görligt eftersom de hade samma bank). Ställföreträdaren hade en försäkring som täckte huvudmännens förluster men sin egen förlust fick han stå för själv. Bankerna ersätter normalt inte den här typen av bedrägerier eftersom den drabbade själv loggar in.

Svårlurad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bra information om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska bedrägerier.

Mentorskap

Vi är glada att kunna meddela att vi nu kommit igång med mentorskap. Vilket innebär att alla våra "nya" ställföreträdare får erbjudande om stöd från en erfaren ställföreträdare för att komma igång med sitt uppdrag. Vill du veta mer, hör av dig till oss!

Föreläsning om budget- och skuldrådgivning

Åsa Löfvenhaft, budget- och skuldrådgivare i Hallsberg, Laxå, Askersund och Lekeberg, höll för en tid sedan en föreläsning för gode män och förvaltare på detta tema. Föreläsningen filmades och går att se i efterhand.

De powerpoint-bilder som Åsa visade under föreläsningen kan du också ta del av.

Länk till powerpoint-bilder från föreläsning om budget- och skuldrådgivning Pdf, 628.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Digitala tjänster för ställföreträdare

Om du är god man eller förvaltare för en person kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari 2022 kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till Överförmyndarnämnden.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.

Ställföreträdare kan bli deklarationsombud

Med hjälp av Skatteverkets blankett SKV 4809 kan en huvudman utse en ställföreträdare till deklarationsombud. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via etjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på etjänsten Skattekonto.

Har huvudmannen mobilt bank-ID kan hen utse ett ombud direkt via etjänsten Ombud och behörigheter. Detaljerad information kring ombudsbehörigheter finns på Skatteverkets hemsida.

Information till gode män och förvaltare på Försäkringskassans hemsida

Sedan en tid tillbaka har Försäkringskassan på sin hemsida information riktat särskilt till gode män och förvaltare.

Länk till informationen på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.

Abonnemang

Vi vill påminna ställföreträdare om att inte teckna abonnemang åt huvudmannen i sitt eget namn. Detta innebär en sammanblandning av ekonomi som inte är tillåten.

Merkostnadsersättning

Tänk på att om huvudmannen betalar arvodet kan det finnas en möjlighet att söka merkostnadsersättning för detta hos Försäkringskassan. Tänk också på att det är viktigt att meddela när förändringar av arvodeskostnaden sker, exempelvis om huvudmannen inte längre står för arvodeskostnaden, så att inte huvudmannen riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Vi söker fler gode män och förvaltare

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Unga penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Mer om detta kan du läsa i ett informationsbrev från Polisen som du hittar längst ned på denna sida.

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.