God man för ensamkommande barn

Här hittar du information om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Barnhänder på jordglob med himlen i bakgrunden

Uppdraget som god man till ensamkommande barn är ett tillfälligt uppdrag. Den gode mannen entledigas om barnet får uppehållstillstånd och en särskild förordnad vårdnadshavare utses, om barnets föräldrar kommer till Sverige eller om barnet varaktigt lämnar landet. Godmanskapet upphör med automatik då barnet fyller 18 år och blir myndigt.

Godmanskapet är till stor del ett ideellt uppdrag men visst arvode utgår och arvodet är skattepliktigt. Du lämnar redovisning till överförmyndarkansliet kvartalsvis vi vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.