Du som är orolig och är yrkesverksam

Ett barn som ritar

När anmäler jag?

Som yrkesverksam i verksamheter som möter barn och unga, har du skyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § att anmäla misstanke om barn och unga som far illa. Du behöver inte konkreta bevis på att barnet far illa, utan det räcker med att du känner oro eller får en känsla för att barnet kan fara illa. Det är sedan socialtjänstens uppdrag att utreda hur barnets/den unges situation ser ut.

Du som lämnar en anmälan utifrån oro som uppstått kopplat till din yrkesroll, har inte möjlighet att lämna en anmälan anonymt. Tänk på att du inte kan lägga ansvar på någon annan, exempelvis en kollega eller chef, att anmälan görs, utan ansvaret ligger hos dig. Om du är osäker på om du ska göra en orosanmälan eller inte, kan rådfråga socialtjänsten via telefon utan att uppge barnets personuppgifter.

Var anmäler jag min oro?

För att göra en orosanmälan kan du i första han använda dig av vår e-tjänst. Tänk på att fylla i att du att fylla i att du lämnar orosanmälan i tjänsten, varpå du får din återkoppling om ärendets hantering i e-tjänsten. Du kan även kontakta oss via servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Vid akut oro utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.

Våra ordinarie arbetstider är måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-16.30. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger Servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 16.30. För att komma i kontakt med vår akuttelefon inom vår arbetstid när Servicecenter är stängt, ring till Servicecenters telefonsvarare på nummer 019-58 80 00.

Vad ska jag tänka på?

Tänk på att fylla i dina kontaktuppgifter i din orosanmälan, så vi kan kontakta dig för eventuellt komplettering av din orosanmälan. Beskriv även din yrkestitel och vilken kontakt du har eller har haft med barnet eller den unge.

Beskriv din oro så detaljerat du kan. För att vi ska kunna ta reda på vilket barn det rör, behöver vi ha de personuppgifter du känner till, exempalvis namn, adress, ålder, födelsedatum, personnummer, namn på föräldrar eller annat. Beskriv hur akut din oro är och varför. Beskriv hur länge det du är orolig för har pågått och om du har ytterligare kännedom om hur det har sett ut tidigare. Om du vet hur föräldrarna har hanterat situationen, beskriv gärna det också.

Vad händer nu?

Socialtjänsten kommer att hantera din orosanmälan. Yrkesverksamma får återkoppling på huruvida orosanmälan leder till att en utredning inleds eller inte, alternativt om det redan finns en pågående utredning.

Vidare information om familjens situation, socialtjänstens beslut eller bedömning, kan inte lämnas ut utan familjens samtycke. Du kan däremot komma att bli kontaktad för kompletterande frågor till anmälan. Om utredning inleds kan du också komma att bli kontaktad för en konsultation kring den aktuella familjen. Det kan kännas frustrerande som anmälare att inte få återkoppling om hur det går för ett barn eller en ungdom efter att du anmält i de fall ytterligare information kring en familj inte kan överlämnas till dig. Har du generella frågor kring vårt arbete, som inte rör den aktuella familjen, kan vi däremot besvara dem.

För vidare information om hur processen ser ut efter att en orosanmälan inkommit.