Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa och vill anmäla det kan du vända dig till oss på socialtjänsten.

Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Det är socialtjänstens uppgift att sedan reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver.