Ansökan

En ansökan är när du själv kontaktar socialtjänsten om du behöver hjälp eller stöd.

För att få stöd via familjeenheten ska stödbehovet vara riktat till din roll som förälder. Det kan exempelvis handla om att du tycker att det är svårt att nå fram till ditt barn eller ungdom eller att något särskilt har hänt som ni behöver stöttning kring. Ni behöver inte ha stora problem för att söka stöd hos socialtjänsten, utan vi ser det snarare som positivt att familjer ansöker om stöd i ett tidigt skede, innan stora problem har uppstått.

Om du är osäker på om du vill göra en ansökan, kan du ringa och rådgöra anonymt med socialtjänsten. Detta gör du enklast genom att ringa till vårt servicecenter på 019-58 80 00 för att bli vidarekopplad till barnhandläggare på familjeenheten. Du kan då även fråga generella frågor kring hur en ansökan går till och hur stödet kan utformas.