Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Lek och bus

Vill du göra en insats?

Kumla kommun behöver fler trygga vuxna som vill hjälpa utsatta barn och unga. Du kan göra en insats för ett barn genom att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Du kan bo i stan eller på landet, vara singel eller i ett förhållande, ha barn eller inte. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn. Du kan vara bosatt i eller runt Kumla kommun.

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig inom kort.
Att vara kontaktperson

Som kontaktperson träffar du en ungdom eller en vuxen några gånger i månaden för att utöka dennes sociala nätverk och/eller hjälpa denne att bryta social isolering. Kontaktpersonsinsats beviljas främst till personer berättigade till LSS.

Att vara kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom en till tre helger per månad. Anledningen till att ett barn/ungdom beviljas kontaktfamilj kan vara olika. Ibland är det barnet/ungdomen som behöver stöd och ombyte i miljön, och ibland är det föräldern som behöver stöd i form av avlastning.

Att vara familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem på heltid. Familjehem är idag den vanligaste vårdformen för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar. Anledningen kan bero på förälderns bristande förmåga att tillgodose barnets/ungdomens behov, och/eller i barnets/ungdomens egna beteende. De barn och unga som placeras i familjehem kan bo där olika lång tid. Det är socialtjänstens ansvar att följa familjehemsplaceringen och göra bedömning huruvida barnet/ungdomen fortsatt ska bo kvar i familjehemmet eller inte.

Som familjehem ska du gå familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”, vilket Kumla kommun kommer erbjuda om du bedöms som lämplig att vara familjehem. Familjehem har rätt till regelbundet stöd av sin familjehemssekreterare. Som familjehem ges man möjlighet att träffa andra familjehem, genom aktiviteter och föreläsningar.

Ersättning

Kumla kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer gällande ersättning. I varje ärende görs en bedömning gällande ersättningsnivån och i komplexa ärenden kan ersättningen överstiga SKL:s rekommendationer. Den ekonomiska ersättningen består av ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktigt medans omkostnadsersättningen är skattefri. Omkostnadsersättningen ska täcka barnets/ungdomens kostnader under placeringen/uppdragets tid.

Utredning för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Du som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson genomgår en utredning som innebär inhämtande av registerutdrag, referenser, hembesök och intervjuer. Hur omfattande utredningen är beror på vilket typ av uppdrag du utreds för. Materialet sammanställs i en skriftlig utredning som du får ta del av. Utredningen genomförs för att kunna göra en bedömning om du har de personliga förutsättningarna och lämpligheten att ta ett uppdrag, samt för att kunna göra en så bra matchning som möjligt mellan uppdragstagare och barn/ungdom/vuxen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson eller önskar få mer information, gör en intresseanmälan via vår e-tjänst eller hör av dig till familjehemssekreterarna i Kumla. Följ oss gärna på Facebook: ”Familjehem Kumla”.

Kontaktuppgifter

Maria Lorents
019-588346
maria.loorents@kumla.se


Caroline Nytting Lundgren
019-588992
caroline.nytting-lundgren@kumla.se