Dans för hälsa

Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka den psykiska hälsan hos unga. Ta gärna kontakt med elevhälsan för mer information.

Logga Dans för hälsa

Kumla kommun erbjuder Dans för hälsa. Det är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga och metoden används över hela landet.

I Kumla kommun genomförs Dans för hälsa genom tät samverkan mellan förvaltning för livslångt lärande och socialförvaltningen. Instruktörerna Hanna och Sara välkomnar elever en gång i veckan för att utöva kravfri dans med fokus på rörelseglädje och gemenskap.

Rekrytering till dessa grupper sker genom kontakt med elevhälsan. Ta kontakt med din kurator eller skolsköterska för mer information.

Välkommen som du är!

Om Dans för hälsa

Då ungas psykiska ohälsa är ett samhällsproblem och nytänkande insatser efterfrågas, utgör metoden Dans för hälsa ett värdefullt komplement till sedvanlig behandling. Dans för Hälsa är metodiken bakom en vetenskaplig randomiserad studie från universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet. Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet vilket hos ungdomar är ett vanligt förekommande problem.

Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad samt ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ efterfrågas för att möta denna problembild.

Läs mer på webbplatsen för Dans för hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.