Mark- och exploatering

Behandlingar som rör köp, försäljning och upplåtelse av fastighet:

Köp och försäljning av fastighet

Ändamål: Köp och försäljning av fastigheter.

Laglig grund: Allmänt intresse och för att fullgöra ett avtal. Artikel 6.1e och 6.1.b dataskyddsförordningen.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mejladress, IP-nummer.

Lagringstid: Se samhällsbyggnadsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.3.1 och 4.3.3.

Överföring: Externa: Lantmäteriet, bank, fastighetsförmedlare. Interna: Anställda inom Kumla kommun.

Personuppgiftsbiträde: Aareon Sverige AB.

Upplåtelse av fastighet

Ändamål: Upplåtelse av fastighet.

Laglig grund: Allmänt intresse och för att fullgöra ett avtal. Artikel 6.1e och 6.1.b dataskyddsförordningen.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mejladress, IP-nummer.

Lagringstid: För evigt. Arkiveras enligt dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.3.1 och 4.3.3.

Överföring: Externa: Lantmäteriet. Interna: Anställda inom Kumla kommun.

Personuppgiftsbiträde: Aareon Sverige AB.

Skyddsjakt

Ändamål: Skyddsjakt inom tättbebyggt område och på Kumla kommuns mark på uppdrag av kommunen.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse och för att fullgöra ett avtal. Artikel 6.1c och 6.1.b dataskyddsförordningen och 1-23 §§ i bilaga 4, jaktförordningen och 3 kapitlet 6 § ordningslagen.

Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.

Lagringstid: Se samhällsbyggnadsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.3.6.