Digital tillsyn

Kumla kommun behandlar personuppgifter i våra olika verksamheter. Här kan du få mer information om behandlingen av personuppgifter i samband med digital tillsyn.

Dataskyddsombud

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som kontrollerar att verksamheterna i kommunen följer EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@kumla.se
Telefon: 019-58 80 00

Vi värnar om medborgarnas integritet

Personuppgifter är säkra hos oss och vi använder dem bara för att kunna göra vårt arbete.

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du har till exempel rätt att kräva att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller att vi ska ta bort dina personuppgifter. Du har även rätt till ett så kallat registerutdrag som är en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter och lite mer information knuten till det. Du kan begära ett registerutdrag via e-tjänst.

Om du tycker att vi använder dina personuppgifter felaktigt, eller om du har andra synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvariga

Kommunstyrelsen och kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga och vill du veta mer om de olika behandlingarna, vilken laglig grund som vi använder för behandlingarna och hur länge vi kommer behandla personuppgifterna så hittar du den informationen under respektive nämnd.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du har:

  • Rätt till information
  • Rätt till registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt att göra invändningar

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa av rättigheterna har begräsningar som gör att kommunen ibland kan avslå din begäran. Det gäller till exempel rätten till rättelse och rätten till radering. Om du vill begära ett registerutdrag kan du använda e-tjänsten och för övriga rättigheter får du vända dig till den nämnd som ansvarar för just den behandlingen.

Digital tillsyn

Ändamål: Utföra tillsyn av brukare via tillsynskameror 

Laglig grund: Artikel 6.1 e dataskyddsförordningen; Socialtjänstlagen (SoL), Kamerabevakningslagen

Personuppgifter: Personnummer, namn, adress, telefonnummer, videoström, information om hälsa, pågående aktuella insatser, social tillvaro

Lagringstid: Videoströmmen sparas inte. Dokumentation om insats sparas i personakt. Personakter gallras efter 5 år. Personakter födda 5:e, 15:e, 25:e i varje månad bevaras för forskning.

Personuppgiftsbiträde: Phoniro AB