Referenters personuppgifter

Här informerar vi om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in i samband med att vi tar referenser för en arbetssökande.

Vi har samlat in dina personuppgifter från den arbetssökande för att behandlas av den nämnd där den tjänst som den arbetssökande söker finns. För information om vilken nämnd som avses kontakta Kumla kommun som du enklast når via Servicecenter. Vi har även ett dataskyddskyddsombud, vars uppgift är att kontrollera så vi följer GDPR, om du har frågor om detta nås även Dataskyddsombudet via servicenter.

Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning vilket innebär att vi behandlar dina personuppgifter därför att det är nödvändigt för ändamål som rör oss kommunens berättigade intressen, att göra en så bra rekrytering som möjligt.

I referensprotokollet framgår ditt namn, befattning och arbetsplats samt anteckningar från detta samtal. Om personen du är referent till anställs så kommer referensprotokollet att bevaras i dennes personalakt. Om vi inte anställer personen kommer referensprotokollet och dina personuppgifter gallras efter två år.

Du har rätt att begära att nämnden rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.