Sandbädden - ett biparadis

Bild 1: en sandbädd precis efter att den blivit konstruerad. Foto av David Kindgren Bartholdsson

Vad är en sandbädd?

En sandbädd är ungefär vad det låter som: en bädd av sand. Hur stor den är och vilken form kan variera, ibland är den formad som en lång rak limpa eller en halvmåne men som en gyllene regel så har de sin bredsida mot söder för att få mycket sol. Oftast så byggs den upp av ett par kubikmeter med leklådesand då den går lätt att forma och gräva i.

Varför anlägger man sandbäddar?

I sandbäddar trivs många insekter, bland annat många solitärbin. De kallas ofta med ett annat namn för bibäddar då dessa ofta anläggs för att gynna dem. Dessa gynnar i sin tur odling av grödor genom att pollinera dem. Bi-honor gräver gångar i sanden som slutar i små celler där de lägger sina ägg inuti. Hur djupt de gräver varierar precis som vart de trivs och vart de letar mat. Vissa bin letar endast mat hos en enda sorts blomma, andra kan gå på många olika blommor. Detta innebär att beroende på läget, sammansättningen av sandbädden, vilka växter vi har i närheten och hur igenvuxen banken är så kommer vi ha olika bin som trivs i den. För att gynna så många arter som möjligt så rensar man oftast endast en del av sandbädden varje år så att även de som vill ha helt öppna eller nästan slutna sådana kan trivas här.

Du kan också hjälpa till!

Genom att plantera träd, buskar och blommor som pollinatörer tycker om samt låta din gräsmatta blomma. Du kan även sätta upp bihotell eller anlägga din egen sandbädd!

Sobersandbi - David Kindgren Bartholdsson

Bild 2: sobersandbin trivs bra i varm solbelyst sand och kan med lite tur hittas i en bibädd. Foto av David Kindgren Bartholdsson.