Naturvårdsbränning

Bild 1: det kan se märkligt ut efter en naturvårdsbränning men växtligheten återhämtar sig snabbt. Foto av David Kindgren Bartholdsson.

Vad är en Naturvårdsbränning?

En naturvårdsbränning är en åtgärd där man helt enkelt sätter eld på något under kontrollerade former. Oftast så handlar det om att elda gräs och löv på ängar och gräsmarker men det kan också inkludera att elda träd. Innan åtgärden påbörjas så görs oftast en avgränsning, antingen genom att hälla vatten, gräva ett dike eller på annat sätt se till att elden inte kan sprida sig.

Varför utför man naturvårdsbränningar?

Det finns ett flertal anledningar! Vissa arter trivs bra i ved som har brunnit eller lockas av brandröken och dessa kan gynnas på detta sätt. Vanligare dock är att man bränner ängs och gräsmarker, det hjälper till att hålla dem öppna. Det ser även till att mossa, löv och gräs som man missat att samla ihop brinner upp vilket gynnar örter och ser till att blommorna inte sakta blir utkonkurrerade av mossa. Genom att elda så övergår även näringsämnet kväve från en bunden form i växtmassan till gasform vilket gör ängen näringsfattigare, något som gynnar många arter.

Du kan också hjälpa till!

Gör om en liten del av gräsmattan till en äng! Ifall du bor i stan så rekommenderar vi dock att istället för att elda så kan du faga. Detta innebär att man krattar bort mossa och löv på våren och sedan transporterar bort det därifrån.

Brudbröd - Sebastian Sundberg

Bild 2: den vackra lilla örten Brudbröd gynnas av att man bränner ängarna. Foto av Sebastian Sundberg.