Mulmholk - ett konstgjort ihåligt träd

Bild 1: en mulmholk som placerades ute i Lugnet 2023. Foto av David Kindgren Bartholdsson.

Vad är en mulmholk?

En mulmholk är ett konstgjort ihåligt träd fullt av diverse material som man kan hitta inuti en sådan miljö. Detta kan inkludera fågelspillning, spån, träkäppar, jord, mulm, döda fåglar, fågelbon med mera. Traditionellt så används ekspån men då vi har relativt få ekar hos oss så har vi använts diverse olika lövträd istället. Tanken är att inuti den mörka holken ska allt detta brytas ned tillsammans med gott om vatten och bilda mulm. Mulm i sin tur är ett snusliknande material som många arter av insekter och svampar lever i. Tyvärr så finns det en brist på gamla och ihåliga träd på grund av hur modernt skogsbruk utförs vilket innebär att detta i många fall är en ovanlig miljö.

Varför bygger man mulmholkar?

Mulmholkar gynnar många arter, bland annat fåglar som kan bo i dem likt vanliga holkar men även många insekter som kräver den näringsrika och skyddade miljön för att överleva. Man kan även bygga mulmholkar där fladdermöss kan bo inuti. Beroende på hur fuktiga, solbelysta, vad för material man använt och geografiska placering så kommer olika arter trivas inuti dem. Ofta är dessa arterna ovanliga eller hotade. Vi kan även i senare skede öppna upp dem och undersöka vad för arter som flyttat in och därmed få en bättre uppfattning om hur vår biologiska mångfald inom Kumla ser ut.

Du kan också hjälpa till!

Att bygga en mulmholk är inte så svårt men kan vara väldigt spännande! Bygg den tätt men se till att vatten kan komma in ovan ifrån och sätt upp den i trädgården. Kanske kommer du se nya spännande skalbaggar eller så flyttar ett fågelpar in hos dig?

Mulmholk - David Kindgren Bartholdsson

Bild 2: insidan av en mulmholk, den är full av spån, löv, mulm, käppar, jord och mycket annat. Foto av David Kindgren Bartholdsson

Gräsgrön guldbagge - David Kindgren Bartholdsson

Bild 3: den gräsgröna guldbaggens larver kräver död ved för att överleva, kanske flyttar de in i mulmholken? Foto av David Kindgren Bartholdsson.