Faunadepån - där död ved lever

Bild 1: några stockar innan de lagts ut i ett solbelyst läge för att gynna biologisk mångfald. Foto av David Kindgren Bartholdsson.

Vad är en faunadepå?

Snabbt summerat så är en faunadepå en hög med död ved som man lämnar ute i naturen för att gynna den biologiska mångfalden. Tyvärr är död ved en bristvara numera på grund av hur modernt skogsbruk utförs och därför jobbar vi aktivt med att öka mängden död ved i vårt landskap. Själva faunadepån kan variera stort i utseende och innehåll, vissa består av massiva träd, andra sly och vissa har lagts upp på konstnärliga sätt.

Varför anlägger man faunadepåer?

Många arter behöver död ved för att överleva likt svampar som lever av att bryta ned den, insekter vars larver gnager gångar där inne, salamandrar och igelkottar som övervintrar i den skyddade miljön eller fåglar som letar mat här. När dessa levt där så skapar de dessutom möjligheter för andra arter att flytta in, exempelvis för att äta av den svamprika veden eller genom att ta sig i andra insekters utgångshål.

Du kan också hjälpa till!

Spara eller lägg ut lite död ved i din egen trädgård, balkong eller skog! Kanske kan du göra en mysig sittplats av det, ett staket eller en vacker dekoration?

Faunadepå - David Kindgren Bartholdsson

Bild 2: även en liten faunadepå gör stor skillnad. Vissa arter ligger under marken och gnager på veden ovanför, andra under barken eller inuti själva veden. Kanske skulle de trivas hemma hos dig? Foto av David Kindgren Bartholdsson.