Sörby, boxarring

Denna lokal hittar du i Kumlahallens entréplan. Lokalen är specialiserad för boxning och får endast användas för detta ändamål.

Boxningsring med svart underlag.

Utrustning


Boxningsring


Boxningssäckar