Vissberga, hoppgrop

Denna lokal hittar du i Kumlahallens entréplan. Hallen är ombyggd från att tidigare ha varit simhall och har sin läktare kvar. I hallen finns en hoppgrop för gymnastik som går att fälla upp och ner. Därmed kan hallen användas till annat än gymnastik.

Läktare i Vissberga

Salens storlek


Längd

32,3 meter

Bredd

16,5 meter

Takhöjd

4,4 meter

Utrustning


Stora innebandymål


Hoppgrop (truppgymanstik)