Vissberga, hoppgrop

Denna lokal hittar du i Kumlahallens entréplan. Hallen är ombyggd från att tidigare ha varit simhall och har sin läktare kvar. I hallen finns en hoppgrop för gymnastik som går att fälla upp och ner. Därmed kan hallen användas till annat än gymnastik.

Vissberga hoppgrop, storlek

Salens storlek


Längd

32,3 meter

Bredd

16,5 meter

Takhöjd

4,4 meter

Vissberga hoppgrop

Utrustning


Stora innebandymål


Hoppgrop (truppgymanstik)Läktare i Vissberga