Bilden visar Viahallen

Boka idrottshall och lokal

Genom vår bokningstjänst kan du boka en tid i våra lokaler och idrottsanläggningar dygnet runt. Vi har lokaler som passar för allt från gymnastik till innebandy och möten.

Som inloggad användare på bokningssisdan kan du boka önskad tid direkt och du kan välja att få en kod för tillträde till den bokade lokalen. Saknar du inloggningsuppgifter kan du som privatperson registrera dig direkt via webbsidan. Föreningar behöver kontakta föreningsservice för att få inloggningsuppgifter, kontakta oss på: foreningsservice@kumla.se

Bokar du en tid via bokningsschemat utan att vara inloggad skickas endast en bokningsförfrågan. Först när du fått en bokningsbekräftelse från oss är bokningen då genomförd. Hantering av bokningsförfrågningar sker vanligtvis inom 5 arbetsdagar.

Taxor och avgifter vid hyra av idrottsanläggningar och lokaler Pdf, 368.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra videoguider visar dig hur webbokningen fungerar

Videoguide: Hur hittar jag till webbokningen?

Videoguide: Hur registrerar jag mig som privatperson?

Videoguide: Hur kollar jag schemat och ser lediga tider?

Videoguide: Hur bokar jag efter att jag loggat in?

Videoguide: Hur ser jag, ändrar och tar bort befintliga bokningar?

 

Öppettider för bokning, nyckelhantering och frågor


Måndag-Fredag

08.00-16.00

Dag före röd dag (och afton)

08.00-13.00

Felanmälan och synpunkter

Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast anmälas till kommunens Föreningsservice på

Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden. 

Kontakta oss gärna om det är något ni inte är nöjda med i lokalerna; exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat. Önskvärt är att även skicka med en bild på objektet.

Bokningsinformation

Kumla kommuns lokaler bokas via vårt bokningssystem. Som inloggad användare kan du direktboka tider, är du inte inloggad skickas en bokningsförfrågan som vanligtvis hanteras inom 5 arbetsdagar.

 • Skickar du en bokningsförfrågan är bokningen först genomförd då du får din bokningsbekräftelse på mejl. Mottagaren är ansvarig för att kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskemålen, uppmärksamma eventuella undantagsdatum och vara uppdaterad kring hyresregler.
 • Ni kan läsa om alla hyresregler i boxen nedanför som heter "hyresregler".
 • Vid alla Kumla kommuns idrottsanläggnignar får du en tillfällig passerkod för tillträde under bokad tid, koden aktiveras 30 minuter innan bokat tillfälle. Du finner koden i din bokningsbekräftelse. För övriga anläggningar, där inte digitala kortläsare finns, lånas tagg eller nyckel från servicecenter.
 • Lokalen bokas för den tid som behövs för uppvärmning, träning/match, fram och bortplockning av material/redskap och grovstädning.

Nycklar till idrottshallar och lokaler

Vid bokning av alla idrottsanläggningar får bokaren en tillfällig kod i samband med bokningen (den står i bokningsbekräftelsen). Koden aktiveras 30 minuter innan bokat tillfälle. Bokare, som redan har utkvitterad tagg till en idrottsanläggning, får vid bokning välja om denne vill ha en tillfällig kod eller om taggen ska aktiveras.

Vid bokningar av övriga anläggningar (som exempelvis utomhusscener och Officersmässen) kvitteras en nyckel eller tagg ut hos servicecenter.

Det är viktigt att utkvitterad nyckel/tagg lämnas tillbaka på det datumet som står på kvittensen. Nyckel som inte återlämnats debiteras med 500 kr + faktisk kostnad för byte av lås och nycklar. En tagg som inte har återlämnats debiteras med 500 kr.

Följade anläggningar går att boka med tillfälliga koder:

 • Kumlahallen
 • Skogstorpskolans sporthall och rytmiksal
 • Kumlaby sporthall
 • Stene skola
 • Ishallen
 • Ekeby gymnastiksal
 • Hardemo gymnastiksal
 • Malmen gymnastiksal
 • Tallängen gymnastiksal
 • Haga gymnastiksal
 • Fylsta gymnastiksal
 • Lillheden gymnastiksal
 • Rackethallen
 • Kumla IP

Om du inte kommer in i hallen/lokalen med din kod, tagg eller nyckel kan du ringa Securitas.

Kontaktas Securitas vid handhavandefel av hyresgäst (som exempelvis att fel kort/tagg används, fel kod eller att bokningen inte är inbokad) kostar det 500kr + utryckningskostnad för bokaren.

Om felet beror på något som kan härledas till att Kumla kommun gjort fel; exempelvis felprogramering av tagg eller kort, lämnat ut fel kort och kommunikationsfel i dataexporten kostar det inte bokaren någonting.

Bokningstyper

Säsongsbokning är bokningar som bokas för en längre period eller hel säsong. Separata ansökningsdatum finns för dessa och särskilda avbokningsregler gäller. Tiderna söks via e-tjänst.

Ströbokningar är enstaka tillfällen och de tider som fortfarande finns lediga efter att säsongsbokningarna bokats in. Dessa tider kan direktbokas via bokningssystemet.

Evenemangsbokningar Evenemang som bokas av förening eller övriga kunder i ett kommersiellt syfte.

Matcher
1. Matcher bokas på ledig tid under helger
2. Match på veckodagar bokas på egen träningstid
3. Endast i undantagsfall kan matcher förläggas på annan förenings träningstid.

Rutin vid önskemål om säsongstider

Ansökan om säsongstider i Kumla kommuns inomhushallar görs via
e-tjänsten "Säsongstider i sporthallar och gymnastiksalar".

Önskemålen ska vara oss tillhanda senast 19 april.

Föreningar ska ange vem eller vilka personer som är bokningsansvariga. All kontakt med Föreningsservice vad gäller säsongstiderna ska ske genom dessa personer.

Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som föreningen uppgett. Bekräftelsen ska också kunna visas upp vid kontakt med Securitas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att bokningen är korrekt samt uppmärksamma eventuella undantagsdatum i bokningen. 

Föreningen ska ange vilka av de tilldelade tiderna som används av juniorer och seniorer. Detta ligger till grund för fördelning och debitering.

I samband med föreningarnas önskemål om säsongstider meddelas också om förändringar sker vad gäller tidsperiod.

Fördelning av tider - Prioriteringsordning och riktlinjer

Prioriteringsordning
Från och med 2020 gäller en ny prioriteringsordning för fördelningen av säsongstider i kommunens sporthallar och gymnastiksalar.

I nedan fil kan du läsa prioriteringsordningen i sin helhet.

Riktlinjer och prioriteringsordning för bokningar i idrottshallar och idrottsanläggningar i Kumla kommun Pdf, 264.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avbokningsregler

Säsongstider, strötider och matchtider
Det går att avboka enstaka bokade tider i en säsongsbokning. Kumla kommun godtar dock inte att längre sammanhängande perioder avbokas i en säsongsbokning.

Avbokning av tid ska ske senast sju dagar före bokat datum. Om en tid avbokas för sent debiteras hyresgästen full taxa.

Vid särskilda omständigheter kan match-/träningstid avbokas med kort varsel. Kumla kommun avgör om avbokningen ska godtas eller inte. Du kan själv som inloggad användare i bokningsssytemet avboka en tid.

Arrangemangsbokning
Avbokning av arrangemang måste ske senast 14 dagar innan bokat datum. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen full taxa.

Avbokning av tider kan aldrig ske i efterhand.

Taxor och avgifter 2024

De taxor och avgifter som rör bokningar i kommunens lokaler beslutas av kultur- och fritidsnämnden en gång per år. Fullständigt dokument kring detta finns på följande länk Taxor och avgifter år 2024. Pdf, 368.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungdomstaxa

Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år. Detta i mån av tillgång.

Seniortaxa
Verksamhet för representationslag. Föreningens kärnverksamhet för deltagare över 25 år.

Seniortaxa - Match
Matcher för representationslag. Arrangemang och cuper för seniorverksamhet med deltagare över 25 år. Gäller i Kumlahallen, Skogstorp sporthall, Kumlaby sporthall, ishallen, fotbollsplaner, Rackethallen och Djupadalsbadet. Denna taxa gäller under lokalens/anläggningens ordinarie öppettider.

Folkhälsotaxa
1. Bidragsberättigad förening vars verksamhet i huvudsak vänder sig till vuxna och förening utan huvudsaklig ungdomsverksamhet för ungdomar upp till 18 år.

2. Bidragsberättigad förening som bokar senioraktiviteter utanför ordinarie kärnverksamhet.

Evenemangstaxa
Förening som inte är bidragsberättigad och övriga kunder som bokar kommersiellt arrangemang.

Normaltaxa Övriga kunder som till exempel privatpersoner, studieorganisationer, företag och föreningar som inte är bidragsberättigade i Kumla kommun och som bokar verksamhet som inte är kommersiell.


Larmutryckning; 500 kr + faktisk utryckningskostnad

Beredskapsutryckning; 1 500 kr

Lokaler som inte grovstädats; 350 kr/tim för extra städning hallar/omklädningsrum/utomhusytor

Verksamhet på tid som inte har bokats hos kommunen; 500 kr + lokalhyra

Nyckel som inte återlämnats; 500 kr + faktisk kostnad för byte av lås
och nycklar.

Material som skadats på grund av oaktsamhet debiteras faktisk kostnad.

Hyresregler för kommunens lokaler

 • Bokning måste ske av myndig person som fyllt 18 år. Vid bokning får hyresgästen en bokningsbekräftelse via mejl och lokalerna får endast användas den tid och med det ändamål som anges i bekräftelsen. Vid verksamhet på tid som inte är bokad hos kommunen debitera hyresgästen en straffavgift.

 • Betalning av avgift för hyrd lokal faktureras i efterhand och fakturan ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Om betalning inte sker inom utsatt tid kan hyresgästen stängas av från ytterligare uthyrning. Betalningsvillkoren följer kommunens uppsatta regler vid fakturering.
   
 • Om inte kod kan användas för tillträde till anläggningen kvitterar bokaren ut nycklarna som behövs hos Servicecenter i Stadshuset. Nycklarna ska återlämnas enligt överenskommelse. Om de utkvitterade nycklarna försvinner svarar hyresgästen för eventuella kostnader som uppkommer vid byte av lås/låscylindrar/nycklar. Om nyckeln/taggen/koden inte fungerar går det att ringa Securitas på telefonnummer 010-470 57 58, de har en inställelsetid på 20-60 minuter. Vid kontakt med Securitas ska giltig bokningsbekräftelse uppvisas. Vid brukarfel debiteras hyresgästen utryckningskostnaden.
   
 • Om lokalen/anläggningen används för större arrangemang är det hyresgästens ansvar att se till att erforderliga tillstånd finns och att lagar och förordningar efterlevs under arrangemanget. 

 • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
  Sponsor- och företagsaktiviteter bokas av ansvarig förening till Normaltaxa. Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte heller tillåtet för övriga utrymmen såsom kanslier och förråd.
   
 • Nödutgångar får aldrig blockeras eller ställas upp med stenar, skor eller dylikt utan får endast öppnas vid nödsituationer. Det är hyresgästens ansvar att ta del av och följa lokalens gällande utrymningsföreskrifter vid brand eller brandfara och att se till att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som är tillåtet.

 • Deltagare får inte vistas i lokalen utan ansvarig ledare. Ledaren ansvarar för att god ordning upprätthålls och att ordningsreglerna följs av alla som vistas i lokalen. 

 • Lokalen med tillhörande omklädningsrum, läktare och korridorer ska grovstädas inom den bokade tid. I grovstädning ingår att all utrustning exempel på detta kan vara mål, mattor och bänkar, ska ställas tillbaka på anvisad plats, att samla ihop skräp och slänga i utplacerade papperskorgar, att sopa planen och eventuellt våttorka för att få bort fläckar, sopa omklädningsrum och läktare. Vid större arrangemang ska sopor slängas i soprum eller ställas på överenskommen plats, sopsäckar och soppåsar bytas ut och nya sättas i. Vid användning av klister ska hela hallen städas efter avslutat pass.
  Om ovan städinstruktioner inte följs tas en avgift ut för extra städning.

 • Ledaren som lämnar lokalen sist ansvarar för att fönster och dörrar är stängda och låsta, att belysningen släcks, att alla kranar är avstängda och att all utrustning är placerad på dess angivna plats.

 • I kommunens sporthallar och gymnastiksalar får endast rena gymnastikskor med ljus sula avsedda för inomhusbruk användas.

 • Användning av bollar, klubbor eller dylikt och spel i alla former i korridorer, trappor, omklädningsrum med mera är inte tillåtet. Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter.
   
 • Rökning, alkoholförtäring och all användning av drog- och dopingklassade produkter är förbjudet i kommunens lokaler.

 • Det är förbjudet att ta med djur in i kommunens lokaler.

 • Flera lokaler är jordnötsfria. Det är därmed absolut förbjudet att införa jordnötter i lokalerna på grund av allergier.

 • Om hyresgästen orsakar larm debiteras hyresgästen för de faktiska utryckningskostnaderna. 

  Om hyresreglerna inte följs kan hyresgästen bli avstängd från ytterligare uthyrning och/eller säsongstider kan avslutas. Om de lokala ordningsföreskrifterna eller personalens tillsägelser inte följs kan det medföra avvisning och/eller avstängning från anläggningen.

  Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast anmälas till kommunens Föreningsservice på e-post foreningsservice@kumla.se. Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden.
   
  Kontakta oss även om det är något ni inte är nöjda med i lokalerna; exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat. Önskvärt är att även skicka med en bild på objektet.

Kommer du inte in i din bokade lokal?

Börja med att kontrollera din bokningsbekräftelse. Upplever du forfarande problem vänligen kontakta Securitas på telefon 010-470 57 58 under kvällar och helger. Observera att detta inte gäller Rackethallen.

Kallas väktare till lokalen för att öppna och det sedan visar sig vara handhavandefel från bokaren tas en avgift på 500 kr + den faktiskta utryckningskostnaden ut.

Brandskydd

Vid hyra av lokal är du som hyresgäst skyldig att ha kännedom om de brandskyddsregler som gäller i byggnaden. Som ledare ansvarar du för att alla som vistas i lokalen känner till brandskyddsföreskrifterna. Det är viktigt att känna till var nödutgångarna finns samt vilken släckningsutrustning som finns att tillgå. Nödutgångar och brandskyddsutrustning får inte blockeras. Om det börjar brinna ska lokalen utrymmas omgående och räddningstjänst tillkallas.

3d figur som håller i en brandsläckare.

Övernattning

I samband med arrangemang som matcher, turneringar, läger eller liknande kan övernattning bokas i vissa kommunala lokaler. Kontakta Föreningsservice för vidare information om lämpliga lokaler för övernattning. Övernattning kan senast bokas 30 dagar innan det planerade tillfället.

Den som är ansvarig för övernattningen ska informera sig och gruppen om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av lokalen såsom utrymningsvägar, brandredskap och uppsamlingsplats.

Den som hyr lokalen ansvarar för att underrätta Nerikes Brandkår om att förläggningen äger rum. Organisationen ska bland annat utgöras av säkerhetsansvarig samt vakande nattvakt. Mer information och anmälan finns här: Tillfällig övernattning - Nerikes Brandkår (nerikesbrandkar.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som utsetts till säkerhetsansvarig ska vara kontaktbar under hela tiden förläggningen äger rum och ansvarar för att:

 • De av Nerikes Brandkår angivna riktlinjerna följs.
 • Samtliga närvarande ges tillräcklig orientering och information om tillgängliga utrymningsvägar, brandberedskap, telefon, utrymningslarmets funktion och signal med mera.
 • En lista på övernattande personer finns tillgänglig.

Den eller de som utsetts att vara vakande nattvakt ska kontrollera förläggningslokalerna regelbundet och ska:

 • Kunna orientera sig i lokalerna och känna till var övernattningsrum, utrymningsvägar, larmtryckknappar, brandsläckningsredskap, återsamlingsplats med mera finns.
 • Kontrollera att ordningsregler efterlevs.
 • Ha tillgång till mobiltelefon för att kunna larma 112 och kunna ge information till brandkåren vid en eventuell brand eller annan olycka.
 • Ha tillgång till lista på övernattande personer.
 • Kunna hantera brandsläckningsredskap.